Ξεκίνησε το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών… Χρήσιμες οδηγίες

kounoupia-2

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, ξεκίνησε στις 17-06-2016 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2016, το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην ΠΕ Λέσβου.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν εννέα (9) περίοδοι ψεκασμών. Επισυνάπτονται οδηγίες προφύλαξης από τα κουνούπια για ενημέρωση του πληθυσμού.

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
Τι πρέπει να ξέρουµε για τα κουνούπια και την καταπολέµησή τους
1. Εξέλιξη – συνήθειες κουνουπιού
Το κουνούπι (κοινό ή ανωφελές) περνά στη ζωή του διάφορα στάδια. Στην αρχή γεννιέται
αυγό, ύστερα µεταµορφώνεται σε προνύµφη (ένα σκουλήκι σκούρο 2-8χιλ.). µετά σε νύµφη που
µοιάζει λίγο µε τη γαριδούλα χωρίς κεραίες (µήκους έως 8χιλ) και τέλος σε τέλειο ή φτερωτό
έντοµο. Αυτή η εξέλιξη, που λέγεται βιολογικός κύκλος, σε εποχή µε υψηλές θερµοκρασίες κρατά
περίπου 7 ηµέρες. Όταν όµως επικρατούν χαµηλές θερµοκρασίες (τέλος Φθινοπώρου, αρχές
Άνοιξης) ο χρόνος αυτός παρατείνεται µέχρι και 15-20 ηµέρες. Τέλος όταν ο καιρός είναι πολύ
ψυχρός αναστέλλεται η εξέλιξη του κουνουπιού. Γεννά πάντα στο νερό. Τα αυγά του τα αποθέτει
σε στάσιµα νερά κατά προτίµηση καθαρά και ηλιαζόµενα.
Συνήθως επιλέγει τις εξής εστίες: Τα στάσιµα νερά χειµάρρων και χαντακιών, τα
ξεσκέπαστα βαρέλια, πιθάρια και κάθε µορφής δοχεία µε λίγο ή πολύ νερό, ποτίστρες των ζώων
και των πουλιών, δεξαµενές διακοσµητικές ή ποτίσµατος που δε φιλοξενούν προνυµφοφάγα
ψαράκια, φραγµένες υδρορροές σπιτιών, πληµµυρισµένα υπόγεια οικοδοµών, ξεσκέπαστα
πηγάδια, καζανάκια νερού αποχωρητηρίων που δεν χρησιµοποιούνται, βόθροι µε τρύπες ή
µεγαλύτερα ανοίγµατα, υπόνοµοι και σκεπασµένα ποτάµια που έχουν φρεάτια για τα νερά της
βροχής, φραγµένες εκβολές, έλη, κλπ. Το κουνούπι τσιµπά τον άνθρωπο αλλά και τα ζώα και τα
πτηνά, γιατί µόνο µε αίµα µπορεί να γονιµοποιήσει τα αυγά του.
2. Καταπολέµηση κουνουπιών
Ατοµικά µέτρα
Χρησιµοποιούµε εντοµοαπωθητικά στο ακάλυπτο δέρµα και πάνω από τα ρούχα.
Τι πρέπει να ξέρουµε γι αυτά:
1. Κυρίως χρησιµοποιούνται αυτά που περιέχουν DEET, ικαριδίνη ή πικαριδίνη και φυσικά προϊόντα,
όπως διάφορα αιθέρια έλαια, που όµως είναι περιορισµένης δραστικότητας, όπως το έλαιο
ευκαλύπτου το οποίο δεν χρησιµοποιείται σε παιδιά κάτω των τριών ετών. Για τα προϊόντα που
περιέχουν DEET, η περιεκτικότητα κυµαίνεται από 10-30% για τα παιδιά και 30-50% για τους ενήλικες.
Ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή ως προς την χρήση και δεν υπάρχει αντένδειξη για
εγκύους και περίοδο θηλασµού, ενώ αποφεύγεται η χρήση σε παιδιά κάτω των 2 µηνών.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε.ΛΕΒΟΥ
Ταχ. ∆/νση : Ανδροµέδας 25, Μυτιλήνη
Tαχ. Κώδικας : 81100
FAX : 22510-47425
Τηλέφωνο : 22513 53903-5

Μυτιλήνη 29/06/2016
2. Στα παιδιά ψεκάζονται πρώτα τα χέρια µας και µετά γίνεται επάλειψη στα ακάλυπτα σηµεία του
παιδιού. Ποτέ δεν ψεκάζονται απευθείας τα χέρια (παλάµη και δάκτυλα) των παιδιών επειδή τα βάζουν
συχνά στα µάτια και στο στόµα.
3. ∆εν ψεκάζονται περιοχές όπου υπάρχει δερµατικό τραύµα, κόψιµο ή ερεθισµός.
4. ∆εν χρησιµοποιούνται στα ζώα συντροφιάς, εκτός αν υπάρχει ένδειξη από τον κατασκευαστή.
5. Το εντοµοαπωθητικό επαλείφεται µετά το αντηλιακό.
Χρήση εντοµοκτόνων στον αέρα
Είναι παράγωγα του πυρέθρου και κυκλοφορούν στο εµπόριο µε διάφορες µορφές όπως αεροζόλ,
φιδάκια, ταµπλέτες.
1. ∆εν εφαρµόζονται στο δέρµα.
2. Πρέπει να γίνεται χρήση κατάλληλων ενδυµάτων που καλύπτουν την µεγαλύτερη επιφάνεια του
δέρµατος.
3. Φαρδιά και ανοιχτόχρωµα ρούχα είναι τα πιο κατάλληλα.
4. Συνιστάται συχνό λουτρό καθαριότητας, καθώς τα κουνούπια προσελκύονται από τον ιδρώτα.
Στο σπίτι
1. Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα και σε διάφορα ανοίγµατα του σπιτιού: φεγγίτες, αεραγωγοί,
παράθυρα µπάνιου, ανοίγµατα βόθρων κλπ.
2. Τοποθέτηση κουνουπιέρων σε επιβαρυµένες περιοχές αλλά και σε βρέφη κάτω των 2 µηνών επειδή
αντενδείκνυται η χρήση των εντοµοαπωθητικών σκευασµάτων
3. Αποµάκρυνση στάσιµου νερού. ∆ιατηρούνται χωρίς λιµνάζον νερό διάφορα αντικείµενα του σπιτιού,
βάζα λουλουδιών, πιατάκια από γλάστρες, υδρορροές, λάστιχα αυτοκινήτου, συντριβανάκια κλπ,
επειδή αποτελεί το στάσιµο νερό εστία ανάπτυξης των κουνουπιών (τα 3 από τα 4 στάδια ανάπτυξης
τους είναι υδρόβια).
4. Χρήση ανεµιστήρα ή κλιµατιστικού, καθώς αποµακρύνουν τα κουνούπια και µειώνουν την
δραστηριότητα τους αλλά δεν τα σκοτώνουν.
5. Κούρεµα γρασιδιού και χρήση λαµπτήρων κίτρινου χρώµατος στον εξωτερικό χώρο (κήπο,
µπαλκόνι). Το κίτρινο χρώµα προσελκύει λιγότερο τα κουνούπια.
3. Συνδροµή κοινού
Η αποτελεσµατική καταπολέµηση των κουνουπιών δεν είναι εύκολη δουλειά για όσους
γνωρίζουν το πρόβληµα στις λεπτοµέρειές του. Οι δυσκολίες κυρίως οφείλονται στην αδυναµία
εντοπισµού όλων των εστιών από τα υπηρεσιακά Συνεργεία και ιδίως των εστιών που βρίσκονται
στο χώρο της κατοικίας. Πιο πάνω δώσαµε µια περιγραφή των τυπικών εστιών που διαλέγει το
κουνούπι για να γεννήσει. Αν το κοινό αναζητήσει τέτοιες εστίες στο χώρο του σπιτιού του και
φροντίσει για την εξάλειψή τους θα προσφέρει την καλύτερη βοήθεια στον αγώνα ενάντια του
ενοχλητικού αυτού εντόµου.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική
σελίδα www.keelpno.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο