Τρίτη 31 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου με 15 θέματα

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ 1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Τμ. Προυπ/μού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:2ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ – ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ κλπ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Εισηγήτρια: κ. Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:3ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΩΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ – ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ κλπ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Γιαρμαδούρος Έπαρχος Λήμνου.

ΘΕΜΑ:4ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ η ΠΛΟΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ.

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Γιαρμαδούρος Έπαρχος Λήμνου.

ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχη.

ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Εισηγήτριες: Α) κ. Χριστιάνα Δ. Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

                      Β) κ. Αγγελική Πολυτάκη Προϊσταμένη Δ/νσης Τουρισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΔΙΟΜΟΡΦΟ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ >>.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ << ΓΑΡΟΦΑΛΛΙΔΕΙΟ >> ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ >>.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ( ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ( ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ ).

Εισηγητής: κ. Δημοσθένης Βούκουνας Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικου – Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ:11ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ – ΝΟΤΙΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ >>.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ:12ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ ΟΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ.

Εισηγήτρια: κ. Αργυρώ Τσικολή Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ:13ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητές: Α) κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

                   Β) κ. Γεώργιος Γουγούλας Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ:14ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ << ΕΝΑ ΧΙΟΥ ΑΕ >>.

Εισηγητής: κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ:15ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ( οδοί Καπετάν Σταμάτη & Λυκούργου Λογοθέτη ) ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο