Το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου συνεδριάζει την Τρίτη 24 Οκτωβρίου στη Μυτιλήνη

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 12ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.

Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

                   Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Τμ. Προυπ/μού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 15-9-2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΙΚΕ».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Γιαρμαδούρος Έπαρχος Λήμνου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ & ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ << ΕΝΑ Αναπτυξιακή Α.Ε. >> ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανάρας Περιφερειακός Σύμβουλος Πρόεδρος της << ΕΝΑ Α.Ε. >> Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 24 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης >> για:

  • Εκλογή Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο