Το Λιμενικό Σύστημα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α
Οι νήσοι Λέσβου, Χίου και Σάμου διαθέτουν μεγάλο αριθμό λιμένων και λιμενικών
έργων (για συντομία: λιμένων), ως αποτέλεσμα κυρίως του μεγάλου μήκους
ακτογραμμών τους:
Νήσος Επιφάνεια
(Km2
)
Πληθυσμός Μήκος ακτογραμμής
(Km)
ΛΕΣΒΟΣ 1.637 86.436 370
ΧΙΟΣ 843 51.320 211
ΣΑΜΟΣ 478 32.977 163
Ο αριθμός καταγραφέντων λιμένων ανά νήσο είναι:
Νήσος Αριθμός Λιμένων
ΛΕΣΒΟΣ 66
ΧΙΟΣ 26
ΣΑΜΟΣ 15
Οι λιμένες παρουσιάζονται στους επόμενους τρεις Χάρτες 1,2 και 3.
Σε σχέση με τους λοιπούς (τέως) Νομούς της χώρας και τις λοιπές Περιφέρειες οι
τρείς (τέως)

Νομοί μας κατατάσσονται, όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 1,2 και 3.

Κ. Μουτζούρης
Πρόεδρος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο