Την Τετάρτη 8 Ιουνίου συνεδριάζει του Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου

perifereiako-simvoulio-kalo

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 08 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ:1ο ΕΓΚΡΙΣΗ 5ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης.

                   Β) κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:2ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1Ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016.

Εισηγητής: κ. Ευστράτιος Συβρής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:3ο ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016.

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ:4ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

ΘΕΜΑ:5ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Εισηγητής: κ.  Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ:6ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ.

Εισηγητής: κ.  Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΜΑ:7ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ( ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ) ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 300 κ.μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΟΥΡΝΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ >>.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ:8ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ >>.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ:9ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ 3Α ΤΟΥ Ν. 4310/2014, ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/11-05-2016) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΠΣΕΚ) ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. 

Εισηγήτρια: κ. Χριστιάνα Καλογήρου Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ:10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ ΧΙΟΥ.

Εισηγητής: κ. Σταμάτιος Κάρμαντζης Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

ΘΕΜΑ:11ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ – ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΘΕΡΜΩΝ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

ΘΕΜΑ:12ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΑΜΟΥ (Ν.Ε.ΑΝ.Σ.) ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ:13ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ << ΑΕΝΑΛ >> & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ << LESVOSHOP Α.Ε. >.

Εισηγητής: κ.  Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης

 

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.ΜΕΛΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  1. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

κ. Χριστιάνα Καλογήρου.

  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ

κ. Ευστράτιο Κύτελη.

  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου

κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη.

  1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου

κ. Νικόλαο Κατρακάζο.

Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιο Καμπούρη.

2.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αιγαίου – Πειραιάς

3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.

  1. Μ.Μ.Ε. Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                                            Εντολή Πρόέδρου

                                                                                                            Θεόδωρος Σαμίου

Σχετικές δημοσιεύσεις