Ηχηρό μήνυμα Ανεξάρτητης Κίνησης Μηχανικών Λέσβου

Η Παράταξη μας ιδρύθηκε το 1997, τη χρονιά ίδρυσης και του Περιφερειακού Τμήματος του Β.Α. Αιγαίου του ΤΕΕ, ως μια προσπάθεια παρέμβασης στο νεοϊδρυθέν Περιφερειακό Τμήμα, με το φιλόδοξο στόχο να συμβάλλουμε ώστε το Περιφερειακό Τμήμα του Β.Α. Αιγαίου του ΤΕΕ να αποκτήσει κύρος, υπόσταση και παρέμβαση στη τοπική κοινωνία. Παράλληλα κύριο μέλημα μας ήταν το ΤΕΕ να σταθεί κοντά στους συναδέλφους Μηχανικούς των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου τόσο από συνδικαλιστική, όσο και από επιστημονική άποψη. Και σ΄ αυτές τις εκλογές, επιλέξαμε τη συμμετοχή μας με ένα σχήμα στο νομό…

Περισσότερα