Στράτος Γεωργούλας: “Να γιατί μας ανησυχεί η οικονομική κατάσταση του Δήμου Λέσβου”

Η δημοτική αρχή μας ζήτησε να εγκρίνουμε τον ισολογισμό του 2013 για το Δήμου Λέσβου. Έναν ισολογισμό που σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού λογιστή είχε τα εξής στοιχεία:
1.    Μη απάντηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη πορεία των έργων σε επιστολή του ορκωτού λογιστή
2.    Άγνοια για την πραγματική κτήση των ακινήτων του Δήμου και μη υποβολή δήλωσης Ε9
3.    Άγνοια για τη συμμετοχή του Δήμου σε επιχειρήσεις, μετοχές ή άλλους τίτλους
4.    Μη κατοχύρωση συμμετοχής του Δήμου στη ΔΕΥΑΛ
5.    Άγνοια για την πορεία των εκκαθαρίσεων των επιχειρήσεων των Καποδιστριακών Δήμων
6.    Προβληματική παρακολούθηση των αποθεμάτων του Δήμου
7.    Άγνοια για τις απαιτήσεις σε καθυστέρηση από βεβαιωθέντα έσοδα προηγούμενων χρήσεων
8.    Παρεκκλίσεις από τη νομοθεσία στους προϋπολογισμούς (πχ μη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης)
9.    Μη τήρηση αναλυτικής λογιστικής (κοστολόγηση)
Όλα τα παραπάνω, θα έπρεπε τουλάχιστον να μας ανησυχούν για την οικονομική κατάσταση του Δήμου. Αντίθετα, όταν ως παράταξη θέσαμε τους προβληματισμούς μας, δεχθήκαμε ως απάντηση προσωπικές επιθέσεις και ψεύδη, αλλά και την οπτική ότι «έτσι γινόταν πάντα, έτσι κάνουν και οι άλλοι δήμοι».
Η αρνητική μας ψήφος, η οποία ήταν και η μοναδική, καταδεικνύει ότι ως παράταξη δεν θα δίνουμε ποτέ ψήφο στήριξης ή ανοχής στη διαιώνιση προβλημάτων που τα είδαμε και κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2017.
Υπάρχει άλλος δρόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση μακριά από κατεστημένα που μας οδηγούν σε συντήρηση προβληματικών οικονομικών καταστάσεων, συνεχίζουμε να παλεύουμε με τις προτάσεις μας για να γίνει πραγματικότητα ένας Δήμος που πραγματικά θέλουμε.

Στράτος Γεωργούλας
Επικεφαλής δημοτικής παράταξης Λέσβου «ο Άλλος Δρόμος»

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο