Στρατής Τζιμής: Στο χειρισμό της στέγασης του Μουσικού Σχολείου  ο Δήμαρχος «παραπέμπεται  μετεξεταστέος» για το  Σεπτέμβριο.

Η διαχείριση από τον κ. Δήμαρχο  του στεγαστικού  προβλήματος  των σχολείων, κατά   τις τελευταίες μέρες,  κατέδειξε  στην κοινωνία  της πόλης μας  ότι    δεν διαθέτει  ο ίδιος τις απαραίτητες διοικητικές αρετές και ότι για προσπορισμό πολιτικού οφέλους  δεν διστάζει να αυτοσχεδιάζει ακόμα και στον ευαίσθητο χώρο της Εκπαίδευσης,  όπου  καθορίζεται ως ένα μεγάλο βαθμό και το  μέλλον της αυριανής κοινωνίας.

Συγκεκριμένα, χωρίς  να τηρηθεί η   προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία γνωμοδότησης των αρμόδιων εκπαιδευτικών οργάνων, έφερε  προς συζήτηση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο την πρόταση του Δημ. Συμβούλου κ. Σ.  Γεωργούλα  (επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου»)  για τη μεταστέγαση του 5ου ΓΕΛ στο κτήριο του 5ου Γυμνασίου, ώστε στο κτήριο της Ακαδημίας να στεγαστεί το Μουσικό Σχολείο. Η εξαπίνης αυτή πρόταση αναστάτωσε, επί αρκετές μέρες,  μαθητές (οι οποίοι απείχαν από τα μαθήματά τους), γονείς και εκπαιδευτικούς  των εμπλεκόμενων σχολείων.

Όπως ανέπτυξα στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο:1)η πρόταση  αυτή είναι ανέφικτη λόγω πολλών δεδομένων (διδακτικών και παιδαγωγικών κριτηρίων, αριθμού τμημάτων,  κ.α.).2) επιβάλλεται και προηγείται, πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης  του Δημ. Συμβ.,  η κατάθεση των προτάσεων της ηγεσίας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

3) Μετά το ναυάγιο του «Κατσάνειου», πρέπει να γίνει πράξη η αγορά οικοπέδου στη Βαρειά (χωροθετημένος χώρος στο ΓΠΣ της Μυτιλήνης) για ανέγερση του νέου Μουσικού ή, αν δεν ευοδωθεί αυτή η λύση,  να κτισθεί  το σχολείο σε ιδιόκτητο χώρο (80 στρεμμάτων) της αυτοδιοίκησης, στην Ουτζά .

4)Μετά την ουσιαστική δρομολόγηση    της  παραπάνω λύσης, εάν  το Μουσικό τελικά αποφασιστεί από τους αρμόδιους φορείς να παραμείνει προσωρινά συστεγασμένο με το 5ο Γυμνάσιο, θεωρώ ότι  είναι σωστή  η  λύση της καλύτερης μόνωσης των αιθουσών, όπου διδάσκονται όργανα που προκαλούν μεγάλη όχληση στις άλλες τάξεις του 5ου Γυμνασίου και του ίδιου του Μουσικού.

Ευτυχώς, κατά τη συζήτηση της «αυθαίρετης» αυτής πρότασης  η  ωριμότητα των δημοτικών συμβούλων, των εκπροσώπων των μαθητών και των εκπαιδευτικών περιέσωσε  το κύρος του δημοτικού μας συμβουλίου. Δυστυχώς, όμως,  η καταστρατήγηση εκ μέρους του κ. Δημάρχου της σωστής διοικητικής  διαδικασίας μας κατέστησε Επιμηθείς και όχι  Προμηθείς, όπως έπρεπε, στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος, της στέγασης ενός πρωτοποριακού σχολείου των γραμμάτων και του πολιτισμού, όπως είναι το Μουσικό Σχολείο.

Ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως  Εκπαιδευτικός με περίσσεια ευαισθησία για τα τεκταινόμενα στην εκπαίδευση  εύχομαι ο κ. Δήμαρχος, το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο,  μετά την κατάθεση των προτάσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας και,  αφού συναποφασίσει με τους ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ  συνεργάτες του, να  φέρει προς συζήτηση ολοκληρωμένη πρόταση, για  να γίνουμε χρήσιμοι στον τόπο μας, γιατί αυτός είναι ο ρόλος μας. Ελπίζω ότι στη νέα σχολική χρονιά  θα έχει  δρομολογηθεί  η σωστή και μόνιμη λύση  για το Μουσικό Σχολείο.

Ο δημοτικός Σύμβουλος

Στρατής Τζιμής

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο