Σεισμόπληκτοι: Δεν απαιτείται κατά την υποβολή δικαιολογητικών για αποζημιώσεις προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

Με αφορμή αίτημα της συνέλευσης σεισμόπληκτων της Βρίσας, ενημερώνουμε ότι με βάση το
ΦΕΚ 241Α/23-12-2016 αρθτο 49)
“Οι δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής, για την αποκατάσταση κτηρίων πληγέντων από φυσικές καταστροφές (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.λπ.), καθώς και  οι δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου ή φιλοξενίας για την
προσωρινή τους στέγαση απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής
ενημερότητας, κατά τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και
επιδότησης ενοικίου ή φιλοξενίας, ενώ οι σχετικές οικονομικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται
με οφειλές των δικαιούχων προς το Δημόσιο, τα Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους Φορείς,
καταβάλλονται δε εξ ολοκλήρου, χωρίς καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και δεν υπόκεινται σε φορο-
λογία.
Τυχόν συμψηφισθέντα ή κατασχεθέντα ποσά, δεν αναζητούνται, αλλά αποδίδονται στους δικαιούχους.».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο