Σημαντική ομιλία του Dr. med. B. Παυλιδέλη σε Ημερίδα Ρινοπλαστικής στο Νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ”

Νέα εξειδικευμένα θέματα ρινοπλαστικής παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα Ρινοπλαστικής, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών, ο Dr. med. B. Παυλιδέλης πραγματοποίησε ομιλία με θέμα τη διαχείριση περιστατικού διορθωτικής ρινοπλαστικής, στο οποίο έγινε αποκατάσταση της μύτης μετά από αποτυχημένη ρινοπλαστική, που έγινε αλλού.

Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, ο κ. Παυλιδέλης, ο χρυσός κανόνας για την διόρθωση μιας αποτυχημένης ρινοπλαστικής είναι πρώτον η πραγματοποίηση της διορθωτικής ρινοπλαστικής μετά παρέλευση ενός έτους από την προηγούμενη επέμβαση και δεύτερον η επιλογή, διαμόρφωση, τοποθέτηση και συρραφή των κατάλληλων αυτομοσχευμάτων που λαμβάνονται από το ίδιο το άτομο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο