Προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων στον ΟΑΕΔ – Διαβάστε τον πίνακα και τον αριθμό των θέσεων

Σε προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο ΟΑΕΔ!

Ο ΟΑΕΔ θα κάνει συνολικά 360 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων. Οι νέοι εργαζόμενοι θα καταλάβουν θέσεις συμβούλων εταιρειών και ανέργων στα υποκαταστήματα του οργανισμού.

Ο πίνακας των θέσεων
Ειδικότητα
θέσεις
Εργασιακοί σύμβουλοι εργοδοτών
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
84
Εργασιακοί σύμβουλι ανέργων
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
221
Εργασιακοί σύμβουλι ανέργων
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
55
Ειδικές κατηγορίες
Κατηγορία
θέσεις
ΑμΕΑ
7
Πολύτεκνοι
5
Εθνική Αντίσταση
2
έμμεση ΑμΕΑ
2
Αναπηροι πολέμου τέκνα κλπ
2
Τρίτεκνοι
7
Για τις θέσεις ΠΕ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο:
Αστικής και περιφερειακής Ανάπτυξης ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών και Πολιτικών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων, ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Οικονομικής Επ[ιστήμης ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης και Στατιστικής ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διοίκησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν επίσης απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο