Πρόσκληση γενικής συνέλευσης και προκήρυξη εκλογών συνδέσμου έφεδρων αξιωματικών νομού Λέσβου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 3648/08 ( ΦΕΚ 38/29.2.0 8 τ. Α΄), το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. Φ. 900/6/160108 από 17.6.2008 Απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 1615/12.8.08 τ. Β΄) και το Α.Π. 9/24.1.2018 έγγραφο της ΑΠΟΕΑ :

  1. Προκηρύσσονται εκλογές την 11η Μαρτίου 2018 ημέρα Κυριακή, με ώρα έναρξης την 10.30πμ και λήξης την 17.30μμ.
  2. Προσκαλούνται τα μέλη του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Λέσβου σε Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λέσβου

(Π. Κουντουριώτη 71- Προκυμαία) , την παραπάνω ημέρα και ώρα 10.15πμ, με μόνο θέμα την εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, καθώς και εκλεκτόρων για την μετέπειτα ανάδειξη των μελών Δ.Σ. της ΑΠΟΕΑ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εκλογική διαδικασία των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών , η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται με γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων, σε ειδικό έντυπο που χορηγείται , προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. , το βραδύτερο δύο (2) ημέρες πριν την ημέρα των εκλογών, δηλαδή μέχρι την ώρα 21.00 μ.μ. της Παρασκευής 9 Μαρτίου 2018. Για το σκοπό αυτό, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ( ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ τηλ.: 6937814488) θα βρίσκεται στα γραφεία του ΣΕΑΝ ΛΕΣΒΟΥ ( ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑΣ), από την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2018 έως και  την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 κάθε απόγευμα από τις 19.00 μ.μ. μέχρι και 21.00 μ.μ.

΄Εντυπο αιτήσεως υποψηφιότητας , χορηγείται από τα Γραφεία του Συνδέσμου.

Σημ.: Σε περίπτωση μη απαρτίας οι εκλογές θα επαναληφθούν την επόμενη Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 στον ίδιο χώρο και τις ίδιες ώρες.

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Παναγιώτης Τσουπής

Εφ. Τχης ( ΦΠΖ)

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο