Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ετήσια Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση για Στελέχη της Εκπαίδευσης

Τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την επιστημονική ευθύνη μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, προσφέρουν για ακόμα μία χρονιά Επιμορφωτικά Προγράμματα στα αντικείμενα της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα Προγράμματα αυτά απευθύνονται ιδιαίτερα σε εκπαιδευτικούς καθώς και σε στελέχη της εκπαίδευσης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εμπλουτίζουν το φάκελο προσόντων τους και συμβάλλουν στην ενίσχυση του επαγγελματικού τους υπόβαθρου για την ανάληψη θέσεων ευθύνης.

Στο δημοφιλές γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, προσφέρονται 3 Επιμορφωτικά Προγράμματα, διαφορετικής διάρκειας Ωρών Επιμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, το ετήσιο-εντατικής μορφής- Πρόγραμμα «Διοίκηση στην Εκπαίδευση και Παιδαγωγική Πρακτική» αποτελείται από 13 Διδακτικές Ενότητες, και η επιτυχής παρακολούθηση του οδηγεί στην απονομή Πιστοποιητικού ετήσιας Επιμόρφωσης 420 Ωρών. Όσοι/-ες από τους επιμορφούμενους/-ες επιλέξουν να συμμετάσχουν μόνο στις 5 πρώτες Ενότητες, θα τους αποδοθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης με τίτλο «Αρχές Διοίκησης, Ηγεσία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων», ενώ όσοι παρακολουθήσουν μόνο τις 5 τελευταίες Ενότητες, θα τους αποδοθεί Πιστοποιητικό με τίτλο «Η Στρατηγική Επικοινωνιακή και Ποιοτική Διάσταση στις Εκπαιδευτικές Μονάδες». Φυσικά, είναι δυνατή και η συμμετοχή σε μεμονωμένες Ενότητες μηνιαίας περίπου διάρκειας, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών.

 

Στο αντικείμενο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προσφέρονται διαδοχικά 2 Επιμορφωτικά Προγράμματα. Το πρώτο μέρος έχει τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Παιδαγωγικές Διαστάσεις & Θεσμικό Πλαίσιο» διάρκειας 120 Ωρών Επιμόρφωσης. Μετά το πέρας του, στις 05 Μαρτίου 2018 θα ξεκινήσει το δεύτερο μέρος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων» 180 Ωρών Επιμόρφωσης. Συνολικά, τα μαθήματα θα υλοποιηθούν εντός διαστήματος περίπου 11 μηνών, ενώ όσοι επιμομορφούμενοι/-ες ολοκληρώσουν με επιτυχία και τα δύο μέρη, θα τους αποδοθεί ένα ενιαίο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 300 Ωρών. Το Πιστοποιητικό αυτό, σύμφωνα τουλάχιστον με το ισχύον πλαίσιο, μπορεί να αξιοποιηθεί σε διάφορες προκηρύξεις του δημόσιου τομέα εκπαίδευσης.

 

 

Στο αντικείμενο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης προσφέρονται επίσης διαδοχικά 2 Επιμορφωτικά Προγράμματα. Το πρώτο μέρος, «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση I: Θεσμικό & Κοινωνικό-Οικονομικό Πλαίσιο» έχει διάρκεια 132 Ωρών. Μόλις ολοκληρωθεί, θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος με τίτλο «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΙ: Σχεδιασμός & Υλοποίηση Προγραμμάτων» 174 Ωρών Επιμόρφωσης. Συνολικά, τα μαθήματα θα υλοποιηθούν εντός διαστήματος περίπου 11 μηνών, ενώ όσοι επιμομορφούμενοι/-ες ολοκληρώσουν με επιτυχία και τα δύο μέρη, θα τους αποδοθεί ένα ενιαίο Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης 306 Ωρών.

 

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες απευθείας από την ιστοσελίδα μας (http://e-epimorfosi.aegean.gr/ ) ή μέσω της επίσημης σελίδας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.aegean.gr/ ).

 

Σας προσκαλούμε να γίνετε κι εσείς μέλη της επιμορφωτικής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και θα χαρούμε ιδιαίτερα να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κτίριο “7ης Μαρτίου”, Γραφείο Β.28, Δημοκρατίας 1, 85132 Ρόδος

Τ.: 22410 99424-6

Μ.: e-epimorfosi@aegean.gr

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο