Οκτώ προτάσεις συνολικού ύψους 2.088.066,62 Ευρώ κατέθεσε στο πρόγραμμα Leader Γεωργίας ο Δήμος Λέσβου

Οκτώ προτάσεις συνολικού ύψους 2.088.066,62 Ευρώ, κατέθεσε στο πρόγραμμα Leader Γεωργίας, ο Δήμος Λέσβου και ειδικότερα της πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων clld/leader, υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγικής ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αναλυτικά οι προτάσεις του Δήμου Λέσβου στο Leader Γεωργίας, είναι οι παρακάτω:

  • Κατασκευή και ηλεκτροφωτισμός γηπέδου 8 Χ 8 στους Πύργους Θερμής, ύψους 344.520,00 Ευρώ
  • Διαμόρφωση Δημοτικού Κοινόχρηστου Χώρου στον Οικισμό Παραλίας Θερμής, ύψους 420.000,00 Ευρώ
  • Αναβάθμιση Πνευματικού Κέντρου Νεότητας Δ.Κ. Πολιχνίτου Δήμου Λέσβου, ύψους 360.000,00 Ευρώ
  • Ανάπλαση δημοτικού χώρου Ηρώου Λουτρών Δ.Ε. Μυτιλήνης Δήμου Λέσβου ύψους 60.000,00 Ευρώ
  • Διαμόρφωση πλατείας Ιππείου, ύψους 530.000,00 Ευρώ
  • Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων του ιστορικού αρχείου (Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου) του Δήμου Λέσβου, ύψους 73.689,48 Ευρώ
  • Ενέργειες για την αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου Μανταμάδου, ύψους 244.609,74 Ευρώ
  • Προμήθεια εξοπλισμού για την αίθουσα πολιτισμού της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρών Δήμου Λέσβου, ύψους 55.247,40 Ευρώ

«Πρόκειται για έργα, η υλοποίηση των οποίων μέσα από το σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι το Leader, βελτιώνει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης. Προηγήθηκε ταχύτατη και μεθοδική δουλειά από Γραφείο Προγραμματισμού και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου, ώστε να καταφέρουμε να συμπληρώσουμε και να καταθέσουμε εγκαίρως τις 8   προτάσεις. Επιδίωξη μας τώρα είναι η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος, για να ενταχθούν σ’ αυτό όλες σχεδόν οι προτάσεις που θα υποβληθούν από φορείς και  τον Δήμου Λέσβου, ώστε να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των Δημοτικών Ενοτήτων του νησιού μας. Πιστεύω ότι το αίτημά μας θα γίνει δεκτό, ώστε όλα τα έργα που προτείνουμε να ενταχθούν, με δεδομένο, βέβαια, ότι το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και υπάρχει μια σειρά κριτηρίων με τα οποία βαθμολογούνται και κατατάσσονται οι προτάσεις σε σειρά για να επιλεγούν για χρηματοδότηση. Επόμενος στόχος είναι η κατάθεση προτάσεων από το Δήμο Λέσβου στο Leader Αλιείας, που θα ανοίξει το φθινόπωρο», δήλωσε σχετικά ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών, Κώστας Κατσαρός.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο