Ο Δήμος Λέσβου βάζει τάξη στην άσκοπη κατανάλωση νερού στην άδρευση

adrefsi

Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Λέσβου.

Δόθηκε σε διαβούλευση από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Λέσβου το τελικό Σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου.

Με το σχέδιο αυτό γίνεται μια προσπάθεια για μια πιο ορθολογική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού του νησιού που χρησιμοποιείται για άρδευση, ώστε να γίνει να αξιοποιηθεί καλύτερα το αρδευτικό νερό, σε όφελος των κατοίκων του νησιού και ιδιαίτερα των αγροτών.

Βασικός μας στόχος μέσω του κανονισμού είναι να δοθεί η δυνατότητα μέσω των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης, σε κάθε τοπική κοινότητα που διαθέτει αρδευτικό νερό ως φυσικό πόρο, να ρυθμίζει τα «του οίκου» της, έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

Μέσω του κανονισμού επιδιώκουμε να υπάρχει πάντοτε το αναγκαίο νερό και το ελάχιστο αναγκαίο προσωπικό που θα το διαχειρίζεται σε κάθε περιοχή του νησιού όπου υπάρχει αρδευτικό δίκτυο, ώστε και στις πιο άνυδρες περιόδους κάθε αγρότης να έχει την στοιχειώδη ποσότητα αρδευτικού νερού για μια αποδοτική αγροτική παραγωγή.

 

Ο Κανονισμός αυτός τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση του και σε πλήρη και ολοκληρωμένη μορφή θα υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου www.mytilene.gr, έως την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016.

 

Τεκμηριωμένα σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις από φορείς και πολίτες, μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: perivallon@mytilene.gr Με τη λήξη της διαβούλευσης, το σχέδιο κανονισμού, αφού ενσωματώσει όσες παρατηρήσεις και προτάσεις θεωρηθούν αποδεκτές, θα εισαχθεί προς συζήτηση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου, η οποία στη συνέχεια θα εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου θα έχει κανονιστική ισχύ.

 

Με τον κανονισμό άρδευσης η Δημοτική Αρχή συνεχίζει την προσπάθεια της να ολοκληρώσει το κανονιστικό πλαίσιο σε μια σειρά κρίσιμα θέματα που απασχολούν τους πολίτες, ώστε να υπάρξει ένα σύγχρονο πλαίσιο με βάση και την υφιστάμενη νομοθεσία για την εξυπηρέτηση των Δημοτών.

 

Έτσι μετά τον Κανονισμό Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων, τον κανονισμό Κοιμητηρίων, τον Κανονισμό Προβολής Ιδεών και Υπαίθριας Διαφήμισης προχωρούμε στην ολοκλήρωση και του Κανονισμού Άρδευσης.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

και ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο