Νέο ετήσιο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνουν την υλοποίηση ενός νέου ετήσιου Προγράμματος Επιμόρφωσης στην “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)” , 450 ωρών διδασκαλίας, με προγραμματισμένη έναρξη υλοποίησης 20 Μαΐου 2017 έως 20 Μαΐου 2018 και η  διαδικασία εγγραφών για τους υποψηφίους έχει ήδη ξεκινήσει.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα καταγράφονται σε επίπεδο Γνώσεων, Ικανοτήτων και κοινωνικών στάσεων και στην θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής, ενώ προσφέρει και ανταποδοτικά οφέλη.

Αναλυτικότερα στο πρόγραμμα, μπορούν να συμμετέχουν : εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (ανεξαρτήτως ειδικότητας), ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, (νηπιαγωγοί, νηπιοβρεφοκόμοι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό), εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία. καθώς και άλλοι ειδικοί, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στόχος του είναι  ο  εμπλουτισμός των γνώσεων, που απαιτούνται,  προκειμένου οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και θεωρητική  επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες και μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση.

 

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες: διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης και  διάγνωσης και εκ των  450 διδακτικών ωρών,   οι 200 ώρες είναι διά ζώσης διδασκαλία (ένα Σαββατοκύριακο το μήνα -10 διδακτικές ώρες το Σάββατο και 10 την Κυριακή), 200 ώρες διαδικτυακή διδασκαλία και 50 ώρες πρακτική.

 

Οι πόλεις που θα διεξαχθούν διά ζώσης τα σεμινάρια είναι: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα, Πάτρα, Άρτα ,Καλαμάτα , Ρόδος, Ιωάννινα, Κομοτηνή  και Μυτιλήνη.

Όσοι ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, έχουν τις εξής ΕΠΙΛΟΓΕΣ :

  1. Να επισκέπτονται μία από τις προαναφερθείσες πόλεις
  2. Να το παρακολουθήσουν αποκλειστικά μέσω διαδικτυακών συναντήσεων στην πλατφόρμα Google Classroom, με προσωπική μελέτη του υλικού και μία τρίωρη διαδικτυακή συνάντηση με το διδάσκοντα, ο οποίος θα αναρτά κείμενα για σχολιασμό και θα απαντά σε ερωτήσεις ανατροφοδότησης.

Η προτίμηση δηλώνεται εξ αρχής στη φόρμα εγγραφής και ΔΕΝ μπορεί να ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα 700  ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως εξής:

1η δόση εγγραφής: 100 ευρώ πληρωτέα μέχρι 15 Μαΐου 2017

2η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 31 Αυγούστου

3η δόση: 200 ευρώ πληρωτέα μέχρι 1η Ιανουαρίου 2018

4η δόση: 200 ευρώ κτήσης πιστοποιητικού, πληρωτέα μέχρι 30 Απριλίου 2018

Η πρώτη δόση κατοχυρώνει την εγγραφή στο πρόγραμμα.

Η επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου δέχεται την επιστροφή διδάκτρων ΜΟΝΟ στην περίπτωση, που με υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου, ακυρωθεί το σεμινάριο.

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

Α. Ενισχύουν το βιογραφικό και το επιστημονικό τους «οπλοστάσιο» με ακαδημαϊκού τύπου σπουδές (μη τυπική εκπαίδευση), από το ΠΡΩΤΟ στη σχετική αξιολόγηση Ελληνικό Πανεπιστήμιο.

Β. Πριμοδοτούνται ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  Τμήματα Ένταξης Σχολείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), και προγράμματα Παράλληλης  Στήριξης, σύμφωνα με το N. 4465/2017 (ΦΕΚ47/04-04-2017)

Γ. Αποκτούν τη μέγιστη μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για πρόσληψη ως εκπαιδευτές ή/και Στελέχη (Διευθυντές και Υποδιευθυντές) Δομών Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΠΣΕΚ)

Δ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να αποκτήσουν (μέσω αξιολογικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις επιταγές του «Εθνικού Πλαισίου για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση» -Ν.4115/2013),βαθμούς ECVET (Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass) και «Αποδεικτικό Ατομικής Βαθμολογίας(Transcript of Records), ενισχύοντας περαιτέρω το επιστημονικό τους  portfolio.

Με βάση το Νόμο 4465/2017 (άρθ. 46), χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης- Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) (ετήσιας διάρκειας, 450 διδακτικών ωρών)
ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή στο σύνδεσμο:   http://goo.gl/k7ylos

*Η δήλωση των παραπάνω δωρεάν σεμιναρίων γίνεται μετά την εγγραφή  στο πρόγραμμα της Ειδικής Αγωγής, μέσα σε διάστημα ενός μήνα από την έναρξή του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται έως 15 Μαΐου 2017 να υποβάλουν εμπρόθεσμα την αίτηση και το αποδεικτικό κατάθεσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγραμμάτων:

Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τεχνική Υποστήριξη:

Κωνσταντακόπουλος Ιωάννης, kwnstantakopoulos@acadimia.com

Πρασσά Τερέζα, teriprassa@outlook.com

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε:

22510-36520 εργάσιμες μέρες και ώρε6940911716, 6988019804, 6972192165, 6985586319, 6988069584, 6948711315  –    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr  

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο