Νέο Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης και Επιμόρφωσης στην Παιδοψυχολογία !!!

Ένα νέο  Επαγγελματικό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Παιδοψυχολογία ,   με έμφαση στη Έρευνα  και  τις αναπτυξιακές   διαταραχές και αποκλίσεις που παρουσιάζονται  στα παιδιά κατά την έναρξη της Σχολικής ζωής  , ετήσιας διάρκειας, προκήρυξαν τα  Επαγγελματικά Προγράμματα Ενδυνάμωσης  και Συμβουλευτικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου , για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.

Πρόκειται για ένα Διαδικτυακό Πρόγραμμα  500 ωρών διδασκαλίας, που μπορεί να μετατραπεί σε μικτό για όσους το επιθυμούν, με προαιρετικές διά ζώσης  συναντήσεις ανατροφοδότησης 40 ωρών διδασκαλίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για δύο Σαββατοκύριακα το έτος.

Οι εγγραφές λήγουν στις 15 Σεπτεμβρίου  και η έναρξη των μαθημάτων έχει προκαθορισθεί για την 1η Οκτωβρίου 2017.

Απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα που εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με ενδιαφέρον στη ψυχολογία και το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για βελτίωση της διδασκαλίας και μάθησης.

Απόφοιτους Ψυχολογίας που επιθυμούν να αποκτήσουν μια εις βάθος κατανόηση του ρόλου της ψυχολογίας στην εκπαίδευση.

Νηπιαγωγούς νηπιοβρεφοκόμους, λογοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό, εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία και σε δομές ατόμων με αναπηρία, καθώς και άλλους ειδικούς ή μη, που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στο πλαίσιο των μαθημάτων του  παρουσιάζονται με τρόπο αναλυτικό και εμπεριστατωμένο όλα τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού από την εμβρυική μέχρι τη μετεφηβική ηλικία. Έμφαση δίνεται στο γνωστικό, ψυχοσυναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα, στην εξέλιξη της σκέψης, της γλώσσας, της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη σχολική ζωή, στο ρόλο του παιχνιδιού, στις αποκλίνουσες συμπεριφορές, στην ανάπτυξη της ηθικότητας και του λόγου.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί  βάσει διεθνών προτύπων και κριτηρίων ποιότητας, ώστε οι απόφοιτοι να έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευρωπαϊκές συνεργασίες, που έχουν συναφθεί μεταξύ των προγραμμάτων επαγγελματικής ενδυνάμωσης και φορέων του εξωτερικού.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Το πρόγραμμα επί πλέον παρέχει τις  Γενικές Μοριοδοτήσεις Ετήσιων Επιμορφωτικών Προγραμμάτων. Αναλυτικές πληροφορίες στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση : (phdres@gmail.com)

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΕΙΣ

Δίδακτρα: 500 ευρώ σε τρεις δόσεις

Έκπτωσης 50%  δικαιούνται όσοι έχουν παρακολουθήσει κάποιο από τα Προγράμματα Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με δίδακτρα

Όσοι δικαιούνται έκπτωσης 50% καταβάλλουν στη αρχή του προγράμματος εφάπαξ τη δόση των 250 ευρώ

 ΔΙΔΑΚΤΡΑ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπονται δίδακτρα  500  ευρώ συνολικά, τα οποία καταβάλλονται ως εξής:

1η δόση εγγραφής: 100 ευρώ πληρωτέα μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017

2η δόση: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2017

3η δόση εγγραφής: 200 ευρώ, πληρωτέα μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2018

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και την πληρωμή των διδάκτρων παρέχονται    στο σύνδεσμο goo.gl/XKu7WN.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε:

22510-36520 εργάσιμες μέρες και ώρε6940911716, 6988019804, 6972192165, 6985586319, 6988069584, 6948711315  –    Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ppy@aegean.gr  

 

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο