Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την 26 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 για συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 & του Νόμου 4071/2012 και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ – ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Σ.

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΘΕΜΑ1ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 8ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

Εισηγητές: Α) κ. Χρύσανθος Αργυρίου Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Διοικητικού – Οικονομικού.

Β) κ. Κοσμία Μωραϊτου Προϊσταμένη Τμ. Προυπ/μού & Δημοσιονομικών Αναφορών Περιφέρειας Βορείου

ΘΕΜΑ2ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 6ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018 ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).

Εισηγητής: κ. Χρήστος Μαλακός Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

ΘΕΜΑ3ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ.

Εισηγήτρια: κ. Δήμητρα Κάργα Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας & Προσόδων Π.Ε. Χίου.

ΘΕΜΑ4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ >> ΤΗΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ >>.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ5ο: ΕΓΚΡΙΣΗ AΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ6ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΜΩΤΙΑΣ & ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ7ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ9ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ & ΚΑΛΛΟΝΗΣ ».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών.

ΘΕΜΑ10ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΦΥΤΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LILIACEAE ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ».

Εισηγητές: α) κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου.

β) κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ11ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ « ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ».

Εισηγητές: α) κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου.

β) κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ12ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ, ΥΠΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ (ΙΕΛΥΑ), ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΚΡΙΖΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ XYLELLA FASTIDIOSA ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ»

Εισηγητές: α) κ. Γεώργιος Λαγουτάρης Προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λέσβου.

β) κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ13ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: 1) ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΜΕΝΙΣΤΗ ΙΚΑΡΙΑΣ & 2) ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΙΟΙ – ΚΟΚΚΑΡΙ (ΡΟΓΙΑ) ».

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ14ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ << ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΤΕΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ >>.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ15ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ << ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ-ΦΟΥΡΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ [ΣΥΕΚΜΕ] >>.

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ16ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΩΔΕΙΟΥ

Εισηγητής: κ. Νικόλαος Κατρακάζος Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

ΘΕΜΑ17ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Π.Δ. 137/2010 (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ)

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ18ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ « FOODPANORAMA EXPO ΚΑΙ ΟΙΝΟΓΕΥΣΕΙΣ 2018 » ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

Εισηγητής: κ. Κωνσταντίνος Αδαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Πολιτικής.

ΘΕΜΑ19ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟY ΔΡΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018.

Εισηγητής: : κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Παιδείας & Αθλητισμού

ΘΕΜΑ20ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: « ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ – ΚΑΡΑ ΤΕΠΕ » ΤΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ».

Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, Περιβάλλοντος & Βιομηχανίας.

 

Α.ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2. Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου

κ. Χριστιάνα Καλογήρου.

3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λέσβου                                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΔΙΤΗΣ

κ. Ευστράτιο Κύτελη.

4. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χίου

κ. Σταμάτιο Κάρμαντζη.

5. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σάμου

κ. Νικόλαο Κατρακάζο.

Β.ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1.Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου κ. Γεώργιο Καμπούρη.

2.κ. Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Αιγαίου – Πειραιάς

3.κ.κ.Βουλευτές Βορείου Αιγαίου.

4. κ.κ. Δημάρχους Δήμων Περιφέρειας.

5. Μ.Μ.Ε.                                                                                        Ακριβές Αντίγραφο

Εντολή Πρόέδρου

Θεόδωρος Σαμίου

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο