Μαρία Νικολάρα προς Χριστιάνα Καλογήρου: “Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις των σεισμόπληκτων επιχειρηματιών;”

Μετά από τις εύλογες ανησυχίες των σεισμόπληκτων επιχειρήσεων από το σεισμό της 12ης /6/2017 ,για την δρομολόγηση από την Π.Β.Αιγαίου των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου να τύχουν  της προβλεπόμενης αποζημίωσης, η Περιφερειακή Σύμβουλος Μαρία Νικολάρα απέστειλε στις 6/11/17 στην Περιφερειάρχη κ.Χριστιάνα Καλογήρου επιστολή με την οποία ζήτησε σχετική ενημέρωση.

Στην επιστολή υπογραμμίσθηκε ότι

”Στις 2/6/2017 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1927 τ.Β η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Αριθμ.Γ.Δ.Ο.Π 0000811 ΕΞ 2017 με τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 20725/Β 979/10-5-2011 (Β΄ 1207) απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (Α΄ 17»

Μεταξύ άλλων στην παρ.6 αναφέρεται

  1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
  2. Η αρμόδια περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση ζημιών των επιχειρήσεων που επλήγησαν από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, υποβάλλει τα παρακάτω στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, εντός τριμήνου από την έκδοση της Κοινής Υπουργικής απόφασης οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής.”

Τονίσθηκε επίσης ότι:

Στις 25/7/2017 δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ της οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής από τον καταστρεπτικό σεισμό της 12ης Ιουνίου.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι αιτήσεις για αποζημίωση των επαγγελματιών στις πληγείσες περιοχές , όπως καθορίστηκαν με την ΚΥΑ οριοθέτησης, έπρεπε εντός τριμήνου, δηλαδή μέχρι τις 25/10/2017 , να έχουν διαβιβασθεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.”

Επειδή υπάρχουν εύλογες ανησυχίες απ την πλευρά των επαγγελματιών, παρακαλώ να με ενημερώσετε για το στάδιο που βρίσκεται αυτή η υπόθεση.’’

Επειδή η επιστολή αυτή δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα, εκφράζουμε πλέον  ανησυχίες για την τύχη των σχετικών αιτημάτων που έχουν υποβάλει οι πληγείσες επιχειρήσεις.

Μαρία Νικολάρα
Περ.Σύμβουλος
με την παράταξη
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΓΟΝΙΜΗ ΓΡΑΜΜΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο