Και όγδοο Περιφερειακό Γραφείο δημιουργεί ο ΣΑΤΕ στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

 

 sate-31

Νέο Περιφερειακό Γραφείο, δημιουργεί το Δ.Σ. του ΣΑΤΕ, ανταποκρινόμενο στο αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων με έδρα στην περιοχή του Βορειοανατολικού Αιγαίου για ίδρυση και λειτουργία Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Β.Α. Αιγαίου, με έδρα στην Μυτιλήνη, το οποίο θα περιλαμβάνει τις εργοληπτικές επιχειρήσεις Μέλη του ΣΑΤΕ με έδρες στους νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου.

Σημειώνουμε ότι η ίδρυση του νέου Περιφερειακού Γραφείου στο Β.Α. Αιγαίο εντάσσεται στον καταστατικό στόχο του Συνδέσμου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Mελών του, αλλά και στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ουσιαστική στήριξη του ντόπιου εργοληπτικού κόσμου και της κοινωνίας που πλήττονται δυσανάλογα από την προσφυγική κρίση.

Το όγδοο Περιφερειακό Γραφείο του ΣΑΤΕ ουσιαστικά συμπληρώνει την περιφερειακή διάρθρωση του Συνδέσμου, ο οποίος αριθμεί περισσότερα από 900 μέλη, όλες τις μικρές και μεγάλες εργοληπτικές εταιρείες της Χώρας.

Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ διαδραματίζουν ουσιαστικό έργο στη λειτουργία του Συνδέσμου, καθώς συντονίζουν τους εργολήπτες σε τοπικό επίπεδο, μεταφέρουν τις απόψεις τους στην κεντρική διοίκηση και αντίστροφα τις θέσεις και αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης προς αυτούς, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συντονισμός δράσης οσάκις αυτή απαιτείται, σημείωσε κατά την θετική του εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης.

Μέχρι την πραγματοποίηση της ιδρυτικής συνέλευσης του Περιφερειακού Γραφείου, η οποία θα προσδιοριστεί εντός του πρώτου διμήνου του 2017  το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΕ αποφάσισε ομόφωνα τη συγκρότηση προσωρινής Περιφερειακής Αντιπροσωπείας  αποτελούμενη από τους: Βασιλική Αψώκαρδου (Συντονιστής), Στρατή Μπουχλή (Αναπλ. Συντονιστής) και Αντώνη Καρρά (Μέλος).

Θυμίζουμε πως ο ΣΑΤΕ, ως τώρα, διαθέτει οκτώ (8) περιφερειακά γραφεία στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα και Μυτιλήνη.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο