Κατάθεση αιτήσεων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας,

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ.: ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/12.05.2017 τεύχος Β’) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας  με την οποία καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.

Η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λήγει στις 31.12.2019.

Παρακαλούνται οι έχοντες το δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας του έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητας τους κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (όμοροι), να υποβάλλουν σχετική αίτηση στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών Θεμάτων της Δημοτικής Ενότητας στα όρια της οποίας δραστηριοποιείται η επιχείρηση τους.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 23 Μαΐου 2017 και ώρα 15:00

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ διατίθεται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο