Οι θέσεις της “Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Αιγαίου” στο Περιφερειακό Συμβούλιο

korakas ls

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου στις 8 Ιουνίου 2016 συζητήθηκαν μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα.

Τα παραθέτουμε με τη τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Αιγαίου

 

 Για τον Κόλπο Καλλονής

            Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας με τοΑριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης (ΑΠΘ) για την εκτέλεση διετούς ερευνητικοού προγράμματοε με τίτλο»Παρακολούθηση τοξικών ή και δυνητικά τοξικών μικροφυκών στον Κόλπο Καλλονής Λέσβου». (με πρϋπολογισμό 10.920 ευρώ με ΦΠΑ)

Η Λαϊκή Συσπείρωση σημείωσε ότι συμφωνεί να πραγματοποιηθεί μια τέτοια έρευνα με τις ακόλουθες παρατηρήσεις: α) Ότι ο Κόλπος Καλλονής χρειάζεται επίσης προστασία από διάφορους αετονύχιδες που ζητάνε άδειες για δήθεν «οστρακοκαλλιέργεια» σε περιοχές του κόλπου που έχουν εκατομμύρια τόνους όστρακα, Επιβάλλεται λοιπ΄ν, να δεσμευτεί η Περιφέρεια ότι δεν θ΄ς δώσει καμια τέτοια άδεια. β) Δεδομένου ότι το ΑΠΘ είναι δημόσιο Παν/μιο του οποίου τα έξοδα λειτουργίας καταβάλλονται από τον ελληνικό λαό θα έπρεπε αυτές οι έρευνες να γίνονται δωρεάν με συμμετοχή μάλλιστα του τμήματος Περιβάλλοντος και Θαλασσών του Παν/μίου Αιγαίου. γ) Επιβάλλεται να επανεξετασθεί η περίοδος αλιείας την χτενιών στον Κόλπο και να επανέλθουμε στο παλιό καθεστώς που καθόριζε ως περίοδο αλιείας  την περίοδο Ιανουάριο με 15 Μαρτίου, αφού έχει γίνει φανερό ότι το σημερινό καθεστώς (από Νοέμβριο) έχει οδηγήσει στον αφανισμό των χτενιών.

 

Για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ

  • Έγκριση καθορισμού θέσεων για την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στην Περιφέρεια Β. Αιγαιου:
  • Ως Λαϊκή Συσπείρωση υπερψηφίσαμε την εισήγηση εκφράζοντας την κατηγορηματική αντίθεσή μας στο ότι κατά την άσκηση αυτή  οι σπουδαστές πέρα από την χαμηλή αμοιβή τους δεν θα έχουν και ένσημο, ενώ στην πραγματικότητα καλύπτουν σοβαρέ υπηρεσιακές ανάγκες.

 

Για τους Φούρνους

Έγκριση κατάρτισης Προγραμματικής Σύμβασης  για «εγκατάσταση και λειτουργία μονάδος εξυγείανσης θαλασσινού νερου(αφαλάτωση) ….. στον οικισμό Φούρνων και αγωγό μεταφοράς πόσιμου νερού

  Και    Έγκριση κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης για αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φούρνων΄’

Επί των θεμάτων αυτών η Λαϊκή Συσπείρωση τοποθετήθηκε ως εξής:

«Δεδομένου ότι η 25σέλιδη εισήγηση και συμβάσεις για τα δυο αυτά σημαντικά για τους Φούρνους έργα μας δόθηκαν (με υπαιτιότητα της δημοτικής Αρχής Φούρνων) μόλις λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Π.Σ., με αποτέλεσμα να μην προλάβουμε ούτε να της ρίξουμε μια ματιά, αλλά ταυτόχρονα επειδή πιέζουν οι προθεσμίες προτείνουμε να συμφωνήσουμε σήμερα επί της αρχής και να ξαναέλθει στο Συμβούλιο στο αμέσως επόμενο διάστημα και για την έγκριση των συγκεκριμένων  κειμένων, δεδομένου μάλιστα ότι έχουμε μια εβδομάδα προθεσμία μπροστά μας, ή έστω να δοθεί η δυνατότητα στους επικεφαλής των παρατάξεων να κάνουν παρατηρήσεις.»

Η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία με αποτέλεσμα η Λαϊκή Συσπείρωση να ψηφίσει  λευκό δηλώνοντας ότι συμφωνεί να γίνει το έργο αλλά δεν μπορεί να ψηφίσει κείμενα που δεν έχει καν διαβάσει.

 

 Για το Περιφερειακό Επιστημονικό  Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας       

-Έγκριση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής του αρθρου 10 παρ.3Α του νόμου 4310/2014 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του νόμου 4386/2016για την αξιολόγηση των υποψηφίων μελών του Περιφ, Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Β. Αιγαίου.

Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης:

« Η Λ.Σ. καταψηφίζει την εισήγηση γιατί θεωρεί ότι βασικός στόχος του Συμβουλίου αυτού είναι το πέρασμα της πολιτικής της ΕΕ υπέρ της κερδοφορίας του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου  και της παραπέρα αφαίμαξης των λαϊκών στρωμάτων.  Το έργο του Συμβουλίου αυτού σχετίζεται άμεσα και με τον «αναπτυξιακό» νόμο που συζητιέται αυτές τις μέρες στη Βουλή».

 

Για την εκκαθάριση της ΑΕΝΑΛ και της Lesvoshop                  

Εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Εταρείας της πρ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λ’εσβου «ΑΕΝΑΛ» και ενημέρωσηγια την Eταιρεία “Lesvoshop A.E  .

 

Στην εισήγησή του, ο αντιπεριφερειάρχης  ο Χρ. Αργυρίου, πρότεινε να προκηρυχτεί πρόχειρος διαφωνισμός για τον ορισμό νέων εκκαθαριστών για την ΑΕΝΑΛ και να εξοφληθούν μόνο τα χρέη των γυναικείων Συνεταιρισμών που έχουν δικαστική απόφαση για χρέη απέναντι στην ΑΕΝΑΛ (και όχι απέναντι στη “Lesvoshop AE”) και λειτουργούν ακόμα, διευκρινίζοντας ότι θα πληρωθεί, τελικά, μόνο η οφειλή της «ΑΕΝΑΛ» προς τον γυναικείο Συνεταιρισμό Παρακοίλων   Δεν γίνεται λόγος για τα χρέη της “Lesvoshop AE” γιατί η εταιρεία αυτή δεν έχει τεθεί….. ακόμα υπό εκκαθάριση  «με το αιτιολογικό ότι δεν διαθέτει τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκκαθάρισή της…..».  Επίσης στη εισήγηση δεν γίνεται λόγος για τις εκατοντάδες χιλ. ευρώ που χρωστάνε οι  εταιρείες στους εργαζόμενους των δυο αυτών εταιρειών και τους άλλους γυναικείους και αγροτικούς Συνεταιρισμούς που προμήθευσαν προϊόντα τους στην «ΑΕΝΑΛ» και στη «Lesvoshop AE” .

 

Παρεμβαίνοντας ο περιφερειακός σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Αιγαίου», Στρατής Κόρακας,  τόνισε ότι «τόσο η προηγούμενη πριφερειακή Αρχή όσο και η σημερινή ευθύνονται για το ότι «σέρνεται» αυτή η υπόθεση τόσα χρόνια, χωρίς να πληρωθούν οι συνεταιρισμοί, γυναικείοι και αγροτικοί για τα προϊόντα που παρέδωσαν στις εταιρείες αυτές. Σ’ότι αφορά την σημερινή περιφερειακή Αρχή, δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι φέρνει το θέμα στο Π.Σ.Β.Α. μετά από 19 μήνες θητείας και έπειτα από «οχλήσεις» της αντιπολίτευσης, Είναι προφανής η πολιτική σκοπιμότητα που έτσι υπηρετείται. Είναι πράγματι, απορίας άξιο το γιατί δεν εκπληρώθηκαν (ούτε από την προηγούμενη ούτε από την σημερινή περιφ. Αρχή) τα συμφωνηθέντα με τους εκκαθαριστές όταν δόθηκε η 9μηνη παράταση τον Απρίλιο του 2014 για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης .

Είναι γνωστό ότι τα χρέη των δυο εταιριών υπερβαίνουν τα 4 εκατομ. ευρώ. Σήμερα θα έπρεπε να είχαμε συγκεκριμένα τα χρέη αυτά αντί να μας παραπέμπετε στους εκκαθαριστές που αρνούνται να τα δώσουν όπως μας λέτε. Αυτά τα χρέη έχουν κατατεθεί στο Π.Σ. κατά την προηγούμενη θητεία και θα έπρεπε να τα έχουμε.

 

Σε κάθε περίπτωση, ως Λαϊκή Συσπείρωση, δεν έχουμε φυσικά αντίρρηση να εξοφληθούν τα χρέη, όχι μόνο της ΑΕΝΑΛ αλλά και της Lesvoshop AE (που είναι ουσιαστικά θυγατρική της ΑΕΝΑΛ) όχι μόνο προς τον γυναικείο Συνεταιρισμό Παρακοίλων αλλά και προς όλους τους άλλους γυναικείους και αγροτικούς συνεταιρισμούς, που έχουν προμηθεύσει προϊόντα προς τις δυο αυτές εταιρείες, καθώς και να καταβληθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων σ’ αυτές. Είναι βέβαιο ότι οι συνεταιρισμοί που δεν προσέφυγαν στα δικαστήρια δεν το έκανα γιατί οι εκάστοτε αρμόδιοι τους διαβεβαίωναν ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύονται στα δικαστήρια γιατί θα πληρωθούν. .Πρέπει να πληρωθούν επίσης και οι συνεταιρισμοί (όπως ο γυναικείος Συνεταιρισμός Φίλιας ) που έχουν διαλυθεί, ακριβώς γιατί δεν εισέπραξαν τα οφειλόμενα από τις δυο αυτές εταιρίες, εφόσον έχουν πρακτικό  διάλυσης).

 

Θεωρούμε επίσης παραπλανητική την διαβεβαίωση της εισήγησης ότι «οι οφειλές (προς την ΑΕΝΑΛ) των γυναικείων συνεταιρισμών που δεν έχουν δικαστική απόφαση θα πληρωθούν  μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης». Αυτό γίνεται φανερό από την πρόταση που έθεσε σε ψηφοφορία η Περιφερειάρχης :  ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΎΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΑΕΝΑΛ ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΓΥΝΑΙΚΕΊΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ  ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, αναφέροντας σαν τέτοιο μόνο τον συνεταιρισμό Παρακοίλων.

 

Η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε λευκό σ’αυτή την πρόταση διευκρινίζοντας ότι επιμένει στην πρότασή της να πληρωθούν όλοι οι συνεταιρισμοί προς τους οποίους έχουν χρέη και οι δυο εταιρείες, με ή χωρίς δικαστική απόφαση, καθώς και τα δεδουλευμένα των εργαζομένων

Σχετικές δημοσιεύσεις

8 Άποψη για τα “Οι θέσεις της “Λαϊκής Συσπείρωσης Β. Αιγαίου” στο Περιφερειακό Συμβούλιο”

Αφήστε ένα σχόλιο