Οι κάτοικοι της Βρίσας απαλλάσσονται πλήρως από τη συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη

Σύμφωνα με τον τελευταία ψηφισμένο νόμο του υπουργείου Εργασίας (Άρθρο 30):
“Οι κάτοικοι του οικισµού Βρίσα της Δηµοτικής Ενότητας Πολιχνίτου του Δήµου Λέσβου του νοµού Λέσβου,
όπως προκύπτουν από την τελευταία απογραφή, απαλλάσσονται πλήρως από τη συµµετοχή στη φαρµακευτική
δαπάνη από 1.6.2017 έως 31.5.2019, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζει κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης καιΚοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Υγείας.”

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο