Γιώργος Πάλλης προς Έλενα Κουντουρά: “Γιατί η καταδικασθείσα Τσουβελεκάκη παραμένει στη θέση της;”

Το απόγευμα της Παρασκευής 15 Σεπτεμβρίου, ο Bουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ν. Λέσβου Γιώργος Πάλλης κατέθεσε στη Βουλή Ερώτηση προς την Υπουργό Τουρισμού με θέμα «Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Βορείου Αιγαίου».

O Βουλευτής ρωτά την Υπουργό σχετικά με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία πειθαρχικές διαδικασίες εις βάρος δημόσιας υπαλλήλου η οποία, ενώ έχει καταδικαστεί σε α’ και β’ βαθμό για παράβαση καθήκοντος κατά τη θητεία της σε δημόσιο αξίωμα, εξακολουθεί να υπηρετεί στην ΠΥΤ Βορείου Αιγαίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς την κ. Υπουργό Τουρισμού

 Θέμα: «Πειθαρχική δίωξη υπαλλήλου της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Βορείου Αιγαίου»

Η Τσουβελεκάκη Μαρία, δημόσιος υπάλληλος, καταδικάστηκε αμετάκλητα σε πρώτο βαθμό με την υπ’ αριθμ. 495/2013 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Μυτιλήνης και σε δεύτερο βαθμό με την 121/2016 Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου καθότι στις 11-05-2009, ως αντινομάρχης Πολεοδομίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου με πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας της, τα οποία της είχαν εκχωρηθεί δυνάμει της Α.Π.: 1519/531/28-01-2009 απόφασης Νομάρχη Λέσβου, με σκοπό να προσπορίσει σε άλλον (στο σύζυγό της) παράνομο περιουσιακό όφελος.

Σε όλο το χρονικό διάστημα από την τέλεση του αδικήματος μέχρι και σήμερα, η εν λόγω υπάλληλος εργάζεται στην Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, η οποία με την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 112/2014 (ΦΕΚ 179 Α΄) μεταφέρθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) στο Υπουργείο Τουρισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

-η υπάλληλος καταδικάστηκε για παράβαση καθήκοντος σε πρώτο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Μυτιλήνης (2013) και σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Βορείου Αιγαίου (2016),-σύμφωνα με το άρθρο 114 παράγραφος 6 του Ν. 3528/2007: «Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή του υπαλλήλου κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ’ αυτού. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του υπαλλήλου… Με την επιφύλαξη των καταδικαστικών αποφάσεων όπου η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ως άνω ενημέρωση τους να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου»,-σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 1 του Ν. 3528/2007, ως πειθαρχικό παράπτωμα νοείται μεταξύ άλλων: «γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους»,-σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 3 του Ν. 3528/2007: «Αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι εκείνος στον οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117. Αν ο υπάλληλος υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία από αυτή της οργανικής του θέσης, αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή» και-σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1.κδ του Ν. 3528/2007: «η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος…» αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

 

  • Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο αρμόδιος προϊστάμενος της υπαλλήλου και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα;
  • Έχει κινηθεί η πειθαρχική διαδικασία από τον πειθαρχικώς προϊστάμενο της υπαλλήλου;
  • Εάν όχι, έχει αποφανθεί αιτιολογημένα για τη μη πειθαρχική δίωξη σε βάρος της υπαλλήλου;
  • Σε περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει οι κατά το νόμο ενέργειες από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, θα διερευνηθεί η ευθύνη του για παράλειψη τέλεσης των καθηκόντων του;

Ο ερωτών βουλευτής

Πάλλης Γιώργος

 

 

 

 

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο