Αιτήσεις στο Δήμο Λέσβου για αποζημίωση πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες

 

plimires-kalonis-2016-23

Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου ανακοινώνεται ότι, όσοι κάτοικοι του Δήμου Λέσβου έχουν υποστεί ζημιές σε οικίες ή οικοσκευές, σε αυτοκίνητα ή επιχειρήσεις, φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο,  εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων του Νοεμβρίου 2016 προκειμένου να λάβουν τυχόν οικονομική ενίσχυση, θα πρέπει το αργότερο ως τις 16 Δεκεμβρίου 2016 να προσκομίσουν στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Λέσβου στην Μυτιλήνη ή στις κατά τόπους Δημοτικές Ενότητες, αίτηση συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 

  • Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφα λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ.
  • Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται στην υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης
  • Αντίγραφο Εντύπου Ε9
  • Πόρισμα πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει.
  • Φωτογραφίες.
  • Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο