Ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου για την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία μας

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με την υποστήριξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς ,υλοποιεί ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Η προοπτική μιας μακροχρόνιας παραμονής των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα: Ανάδειξη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών συνεπειών και η σημασία τους για την αποδοχή της προοπτικής αυτής από την ελληνική κοινωνία».

2η Επιστημονική Ανακοίνωση: Θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο αντιμετώπισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος στην Ελλάδα

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο