Επιτέλους… Το Υπουργείο Υγείας εξοπλίζει το Νοσοκομείο Μυτιλήνης με απαραίτητα ιατρικά μηχανήματα

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης επεξεργάσθηκε και διαμόρφωσε τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,  που είναι απαραίτητος για την αναβάθμιση των υποδομών και την βελτίωση των παρεχόμενων  υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Στα πλαίσια αυτά έθεσε ως προτεραιότητες α) την Δημιουργία Αιμοδυναμικού τμήματος, β)  Την ανανέωση του εξοπλισμού της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού   και γ) Την ενίσχυση των ιατρικών τμημάτων με μηχανήματα νέας τεχνολογίας

Ο προγραμματισμός αυτός εγκρίθηκε καταρχήν από την 2 ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου και εν συνεχεία από το Υπουργείο Υγείας και περιλαμβάνει την προμήθεια:

 1. Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμούγια την δημιουργία Αιμοδυναμικού τμήματος προϋπολογισμού δαπάνης 615.000€. Για την προμήθεια αυτή χορηγήθηκε η με αρ. Α6γ/Γ.Π.60467/27-9-2017 έγκριση σκοπιμότητας  από το Υφυπουργό Υγείας  κ. Π. Πολάκη για χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020.
 2. Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού κ.α. Ιατρικών τμημάτωνπροϋπολογισμού δαπάνης 404.000€ . Για την προμήθεια αυτή χορηγήθηκε η με Α6γ/Γ.Π.75797/10-10-2017 έγκριση σκοπιμότητας  από το Υφυπουργό Υγείας  κ. Π. Πολάκη για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2017.
 3. Από  τον Τακτικό Προϋπολογισμό  του Νοσοκομείου έγινε προμήθεια διαφόρων ειδών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού , συνολικής δαπάνης 136.699  €
 4. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εκκρεμεί αίτημα χρηματοδότησης για προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού προϋπολογισμού δαπάνης 405.000 €
 5. ΣτοΥπουργείο Υγείας εκκρεμεί αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού προϋπολογισμού δαπάνης 126.000 €

 

ΔΩΡΕΕΣ

Παράλληλα, το Νοσοκομείο έγινε αποδέκτης δωρεών από

 1. Την εταιρεία EIN HERZFUR KINDER που δώρισε ένα καρδιοτοκογράφο.
 2. Το ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ (παρατίθεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα).
 3. Την COLDENSTEP SHIPPINGπου δώρισε ένα ΒιντεοκολονοσκόπιοPENTAX (Με συσκευή πόνου και CO2.
 4. Τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ που δώρισε μια συσκευή υποθερμίας.
 5. Την Τράπεζα ΑΛΦΑ ΒΑΝΚ, η οποία στα πλαίσια του προγράμματος  Κοινωνικής Ευθύνης  ανέπτυξε τη δράση «Μαζί , με στόχο την υγεία στη Λέσβο» και δώρισε στο Νοσοκομείο Ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό (παρατίθεται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα).
 6. Τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ που δώρισε στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού μια Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης.

Η Διοίκηση ευχαριστεί τους παραπάνω δωρητές για την προσφορά τους, τους συγχαίρει   και τους διαβεβαιώνει,  ότι ο εξοπλισμός  ήδη χρησιμοποιείται για την περίθαλψη και ανακούφιση των ασθενών του  Νοσηλευτικού μας Ιδρύματός.

Τέλος, η αναζήτηση οικονομικών πόρων για την χρηματοδότηση του προγράμματοςιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου μας είναι μια διαδικασία συνεχής και αδιάλειπτη, που μαζί με την  ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος, την  ενεργειακή αναβάθμισή του Νοσοκομείου, την ενίσχυσή του με Ανθρώπινο Δυναμικό και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, αποτελούν στόχους Στρατηγικής σημασίας για τη Διοίκηση.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αναλυτικός Πίνακας του υπό προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού του Γ.Ν.Μυτιλήνης

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ 1 600000
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΜΟΝΙΤΟΡ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 1 9000
ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΟΘΟΝΗ 12’’  

1

 

6000

              ΣΥΝΟΛΟ       615.000 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020».

 

 

Β.  ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ – ΑΙΜΟΔΙΑΔΙΗΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ON-LINE ΜΕΘΟΔΩΝ  

10

 

180.000

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 5 22.500
ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 1 7.500
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ 5 100.000
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΥΤΑΡΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ  

1

 

5.000

ΣΕΤ ΠΕΤΑΛΕΚΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1 20.000
ΣΕΤ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1 18.000
ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΟΣ 1 30.000
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ 1 18.000
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ:

1 3.000

404.000 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας.

 

 

Γ.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ  

1

 

2.088

ΣΥΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ 1 104
ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΕ ΟΞΥΜΕΤΡΟ 1 580
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΣ 1 754
ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ PENTAX – EG 290kp

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΒΡΑΧΙΩΝΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

1

1

1

15660

1368

1392

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ) 1 510
ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ 3 225
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΕΝΟΥ 6 793
ΡΙΝΟΣΚΟΠΙΑ-ΡΙΝΟΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 1 753
ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΟ

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΓΛΥΦΑΝΟ

ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΚΑΦΟΜΕΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ)

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ(ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ)

ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ ΙΝΟΠΤΙΚΟ

ΡΥΖΕΚΤΟΣΚΟΠΙΟ

ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ ΠΛΗΡΕΣ

ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΑ ΜΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

ΑΜΠΟΥ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΜΠΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ

ΑΠΟΨΥΚΤΗΡΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΟΞΥΜΕΤΡΟ/ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ/MONIT

OR MEDITECH(ΠΑΛΜΙΚΟΗΛΕΚΤΡ.-ΤΡΟΧΗΛ)

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΨΥΚΤ.ΜΟΝΑΔΟΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ DBB-07

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ  (ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ)

ΣΥΝΟΛΟ

1

5

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

1

1

1

2

1

102

169

152

49

15034

163

491

819

9126

1461

175

76

315

157

13689

128

8424

 

924

2808

29787

27869

554

136.699 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Γ. Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

 

Δ.1.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

OCT 1 100000
ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜ 1 20000
ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ 3 ΦΙΛΤΡΩΝ 1 30000
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 1 100000
ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ 1 15000
MONITOR ΑΙΜΟΔΥΜΑΚΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

5

5

17500

75000

ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ TURIS 1 20000
ΗΜΙΑΚΑΜΠΤΟ ΟΥΡΙΤΙΡΟΣΚΟΠΙΟ 1 8000
ΠΗΓΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ 1 5000
ΚΙΤ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 1 5000
ΚΙΤ ΔΙΟΡΘΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ 1 2000
MONITOR-CAMERA ΚΥΣΤΟΣΚΟΠΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1 8000

405.500 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Εκκρεμεί αίτημα στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

 

 

 

 

 

 

Δ.2.   ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ  ΙΑΤΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ       1                             25000       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 1      20000

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (SHOCK WAVE THERAPY) 1                     15000

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΧΡΩΣΗΣ 1      30000

ΙΝΟΠΤΙΚΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ 1      15000

ΘΑΛΑΜΟΣ ΤΥΠΟΥ ΜΟΛΥΒΙΟΥ 1       7000

ΟΜΟΙΩΜΑ ΤΑ (PHANTOMS) 1    10000

ΠΕΔΙΟΜΕΤΡΟ 1      2000

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 1      2000

ΣΥΝΟΛΟ               126.000 €

Πηγή Χρηματοδότησης: Εκκρεμεί αίτημα πρόσθετης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Υγείας

 

 

ΔΩΡΕΕΣ         

              

 1. Από την εταιρεία EIN HERZFUR KINDER 

ένα καρδιοτοκογράφο

 

 1. ΤοΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ LIFEPAK 1000-468

1

1

ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1
ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΑ ΠΛΗΡΗ 1
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ TECNO 25

ΣΕΤ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ MEDCENTER 5000

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ Μ3Α

ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ LOGIQ P7 (ΨΗΦΙΑΚΟΣ-ΕΓΧΡΩΜΟΣ)

1

1

1

1

 

 1. Από την εταιρεία COLDENSTEP SHIPPING

ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ PENTAX (ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ CO2)                                                                                                                   

 

4.Το ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μια συσκευή υποθερμίας

 

 1. Την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑLPHAΒΑΝΚ
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ

1

2

ΟΞΥΜΕΤΡΑ 2
ΤΡΙΚΑΝΑΛΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 2
ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΑ 5
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ 1
ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1
ΨΥΓΕΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 1
ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 1
ΚΡΕΒΑΤΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1

 

 

5.Από το ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Μια Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

           

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο