Επιστολή των ξενοδόχων της Λέσβου προς τον ΟΑΕΔ για διορθώσεις στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού

koinonikos-tourismos

Επιστολή των ξενοδόχων της Λέσβου προς τον ΟΑΕΔ για διορθώσεις στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού (Σ.Π.Κ.Τ.) έτους

                2015-2016 : Το καλύτερο ΠΚΤ  με τον…χειρότερο όρο (των 80 χλμ)».

                Κίνητρα στα προσφυγόπληκτα νησιά, λόγω έκτακτων κι ακραίων καταστάσεων.

 

Σχετ.:     α) Το από 8.6.2016/ΑΠ 1667 υπόμνημα της Ε.ΞΕ.Λ. με θέμα «Αλλαγή όρου

                   τροποποιητικής απόφασης, σ’ ό,τι αφορά την απόσταση των 80 χλμ»

              β) Το από 15.6.2016/ΑΠ 1670 υπόμνημα της Ε.ΞΕ.Λ., με θέμα

                 «Ενθάρρυνση δικαιούχων Κοινωνικού Τουρισμού…»

              γ) Το από 20.1.2011/ΑΠ 1228 υπόμνημα της Ε.ΞΕ.Λ, για διατήρηση του

                  καθεστώτος που ίσχυε στα ΠΚΤ των Καποδιστριακών Δήμων.

              δ) Την από 13.7.2016/ΑΠ 57622 απαντητική επιστολή της Διοίκησης

                  του ΟΑΕΔ

 

Κυρία Διοικήτρια,

              1.1.Το τρέχον Συμπληρωματικό ΠΚΤ, συγκρινόμενο με τα’ αντίστοιχα προηγούμενων ετών, είναι καλύτερο, αφού προβλέπονται για τους δικαιούχους του:

– Μεγαλύτερη διάρκεια διακοπών (10 αντί 5 διανυκτερεύσεις)

– Μηδενική οικονομική συμμετοχή

– Διακοπές εντός του Δήμου / Νησιού τους    και

Για τον Πάροχο

– Αυξημένη επιδότηση

την επιτυχία / αποτελεσματικότητα του οποίου περιορίζει σημαντικά, αν δεν ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό, ο γενικός, αδιακρίτως μεγέθους Δήμου / Νησιού μη…επαρκώς (αν όχι καθόλου) αιτιολογημένος περιορισμός της απόστασης των 80 χλμ(μεταξύ της κατοικίας του δικαιούχου του ΠΚΤ και του καταλύματος που θα επιλέξει).

1.2.Με τα στοιχεία που έχουμε υπ’ όψη μας, η τρέχουσα εικόνα του ΠΚΤ είναι καλή, (αν και περιορισμένης εμβέλειας, σε σχέση με τις τεράστιες απώλειές μας), θα μπορούσε όμως να ήταν πολύ, πάρα πολύ καλύτερη!, παρά τα γνωστά εδώ και χρόνια πάγια προβλήματά του, όπως π.χ. της Γραφειοκρατίας, της καθυστέρησης πληρωμών στους παρόχους, μη διαφοροποίηση της επιδότησής τους (των παρόχων) ανάλογα με την τουριστική περίοδο (χαμηλή, μέση, υψηλή)!

2.1.Η αναφορά σας στο απαντητικό (δ) σχετικό (έγγραφό σας προς την ΄Ενωσή μας), ότι «το ΠΚΤ καταρτίζεται ετησίως με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, είναι πέρα για πέρα κατανοητή και δικαιολογημένη. Τα υπόλοιπα όμως που «πομπωδώς και ατεκμηρίωτα» αναφέρονται και υπογραμμίζονται στη δεύτερη παράγραφό του, δεν είναι αντιληπτά..

2.2. Εύλογο το ερώτημα: Με ποια δεδομένα και βάσει ποιων στοιχείων (συγκριτικών / αντικειμενικών) «κλείδωσε» η απόσταση των 80 χλμ;

3. Το σκεπτικό / αιτιολογικό του απαντητικού σας εγγράφου, (δ) σχετικού, ότι η «άρση του περιορισμού του όρου των 80 χλμ ή η μείωσή του (που προτείνουμε), δεν τεκμηριώνει αφ’ ενός την επιθυμητή διοχέτευση των πόρων στους έχοντες ανάγκη κι αφ’ ετέρου δεν εξασφαλίζει την επίτευξη των σκοπών του Προγράμματος», βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα; Και ποια είναι αυτά;;

4.1. Επίσης ένα άλλο εύλογο ερώτημα: Μέχρι το 2011, με το καθεστώς των Καποδιστριακών Δήμων, δίχως τον περιορισμό των 80 χλμ, μέσα στο ίδιο το Νησί / Δήμο, δεν διοχετεύονταν οι πόροι στους έχοντες ανάγκη; Και δεν εξασφαλίζονταν η επιτυχία του σκοπού των τότε ΠΚΤ; Τι άλλαξε από τότε;

4.2. Κατά την άποψή μας τα μόνα που άλλαξαν από τότε είναι οι δραματικές μειώσεις μισθών, συντάξεων, εισοδημάτων, τζίρων, με τους «ασυνεπείς» (μπαταχτσήδες) ν’ αλωνίζουν ανενόχλητοι, ζημιώνοντας τους πάντες (νοικοκυριά κι επιχειρήσεις) και στρεβλώνοντας την Αγορά, καθώς και οι καλπάζουσες αυξήσεις στα Τιμολόγια Δημοσίου, ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Τραπεζών / αναρίθμητων υπέρ τρίτων επιβαρύνσεων, πλαφοναρισμένων ελάχιστων αμοιβών και κυρίως των….ναύλων – παρά τις χαμηλότερες από ποτέ τιμές του πετρελαίου – που καθιστούν σήμερα απαγορευτικές τις διακοπές εκτός του Δήμου / Νησιού  τους, για τους περισσότερους δικαιούχους (ή μη) του ΠΚΤ!

5. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι δικαιούχοι και μη του ΠΚΤ, αγαπούμε τον τόπο μας, προτιμώντας χρόνια τώρα να κάνουμε τις διακοπές μας στα πολλά κι εξαιρετικά θέρετρά του, ΠΑΡΑΣΥΡΟΝΤΑΣ πολλούς συντοπίτες μας απ’ τις Ομογένειεςτου εξωτερικού και τις Παροικίες του εσωτερικού, να κάνουν μαζί μας διακοπές, σε μέρη όπου μνήμες, συναισθήματα και νοσταλγία μας ενώνουν. Κι αυτό είναι το… κέρδος / ωφέλεια του κάθε νησιού για να ‘ ναι ζωντανό, αυτό που ακριβώς, ίσως από άγνοια πλήττεται σήμερα με … «άστοχους» περιορισμούς, στερώντας επιπλέον έσοδα, απασχόληση κλπ, απ’ τα Νησιά μας!

Κυρία Διοικήτρια,

6. ΄Υστερα απ’ τα προαναφερθέντα

                                Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

6.1. Το καθεστώς που ίσχυε για τα ΠΚΤ, στους Καποδιστριακούς Δήμους να συνεχίσει να ισχύει το ίδιο και στους Καλλικρατικούς Δήμους. Στην αντίθετη περίπτωση ο περιορισμός της χιλιομετρικής απόστασης να συσχετισθεί με το μέγεθος του κάθε νησιού και σε καμιά περίπτωση να μην υπερβαίνει το 1/4 – 1/3  του μήκους του !

6.2. Τη διεύρυνση της εισοδηματικής στάθμης των δικαιούχων των ΠΚΤ, καθ’ όσον στις σημερινές συνθήκες της ύφεσης / μνημονίων, ανεργίας, ακρίβειας, υψηλών ναύλων κλπ, ο αριθμός τους, οι δυνατότητές τους για …. «διακοπές» και τα «εισοδήματά» τους, είναι όλα εξαιρετικά περιορισμένα κι όχι μόνο……….

6.3.Τη διαφοροποίηση της επιδότησης των παρόχων, συναρτώντας την απ’ την τουριστική περίοδο (χαμηλή, μέση, υψηλή), με άμβλυνση της γραφειοκρατίας και ταχύτερη αποπληρωμή τους.

6.4.Την «επιδότηση» των ναύλων των δικαιούχων των ΠΚΤ, τουλάχιστον για τα νησιά, που επλήγησαν απ’ το Προσφυγικό – Μεταναστευτικό, με συνέπεια την κατάρρευση των αφίξεών τους, αποτέλεσμα των δραματικών μειώσεων των πτήσεωνCHARTERS (άνω του 60%), της προσέγγισης Κρουαζιεροπλοίων, των από Τουρκία τουριστών, καθώς και των από Βόρεια Ελλάδα (Ζωτικού μας Χώρου) επισκεπτών μας, λόγω της προ διετίας διακοπείσας σ’ ετήσια βάση ακτοπλοϊκής σύνδεσης Μυτιλήνης – Θεσσαλονίκης.

Υστερόγραφα και για την επιμήκυνση της μικρής τουριστικής μας περιόδου θα προτείναμε, για τα υπ’ όψη νησιά, πέραν της διαχείρισης της εικόνας μας στο εσωτερικό κι εξωτερικό, όπου, ακόμα δεσπόζουν ρεπορτάζ, φωτο, video κ.ά.,  της περσινής χρονιάς, την παροχή δελεαστικών κινήτρων / διευκολύνσεων, τόσο για την ανάκαμψη και παραπέρα αύξηση του αριθμού πτήσεων CHARTERS,  αφίξεων Τούρκων και Κρουαζιερόπλοιων, όσο και για προσέλκυση πτήσεων χαμηλού ναύλου, που, αντίθετα μ’ άλλα νησιά / προορισμούς δίχως τις δικές μας ιδιαιτερότητες και μειονεξίες, ποτέ δεν καταφέραμε να αποκτήσουμε.

7. Τέλος σας απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση, όποτε κι αν οι πολλές και σύνθετες υποχρεώσεις σας το επιτρέψουν, να συναντηθούμε μαζί σας, προκειμένου να θιγούν κι άλλα ζητήματα (παθογένειες και στρεβλώσεις του παρελθόντος) σχετικά με την εφαρμογή των ΠΚΤ κι όχι μόνο….

 

Συν.: Τέσσερα (4)

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

 

ΠΕΡ. Π. ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ΔΗΜΗΤΡ. ΤΕΚΕΣ

Μέλος του ΔΣ του ΞΕΕ

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

11 Άποψη για τα “Επιστολή των ξενοδόχων της Λέσβου προς τον ΟΑΕΔ για διορθώσεις στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού”

Αφήστε ένα σχόλιο