Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ

oaed_1

Ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων, στo πλαίσιo του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-25 του ΟΑΕΔ, που απευθύνονται σε επιχειρήσεις μέλη του, δίνοντας την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκπαιδεύσουν ανέξοδα τους εργαζομένους τους.

Τα προγράμματα είναι διάρκειας 32 ωρών και θα υλοποιηθούν σε ώρες εκτός εργασίας.

> H Επιχείρηση να μην απασχολεί συνολικά πάνω από 25 εργαζομένους ασφαλισμένους κατά

τη διάρκεια του τρέχοντος έτους

> Οι εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

Μετά την αποπληρωμή του προγράμματος ο καταρτιζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης, σύνολο 160,00€

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται να προσκομίσουν οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται είναι:

> Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης – Αίτηση συμμετοχής (τα έντυπα παραδίδονται από το γραφείο του Συλλόγου).

> Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

> Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, στο οποίο το όνομά τους να είναι ένας από τους δικαιούχους και να είναι ευκρινής ο αριθμός ΙΒΑΝ

> Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ για την ορθότητα του ΑΦΜ τους ή εκκαθαριστικό εφορίας.

> ΑΜΚΑ – ΑΜΑ (από φωτοτυπία βιβλιαρίου ΙΚΑ)ή από άλλο νόμιμο παραστατικό.)

ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

> SOCIAL MEDIA – INTERNET MARKETING

> ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΤΟΥΡΚΙΚΑ)

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την συμμετοχή του στο γραφείο του Εμπορικού Συλλόγου ( Π. Κουντουριώτη 71 2ος Όροφος) καθημερινά 8:30-14:30.μμ. Πληροφορίες στο 2251045254 και e-mail επικοινωνίας empo31@otenet.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2016

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο