Έπιασαν τόπο οι αγώνες των Αγιασωτών… Παραμένει στο χωριό τους οριστικά το Αστυνομικό Τμήμα

Έπιασαν τόπο οι αγώνες και οι φωνές των Αγιασωτών για την παραμονή του Αστυνομικού Τμήματος στο χωριό τους.

Έναν αγώνα στον οποίο το Lesvosnews.gr βρέθηκε στο πλευρό των κατοίκων της Αγιάσου στο δίκαιο αυτό αίτημά τους.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα για την αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες Υπηρεσίες, οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτή:

Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου

α. Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Μυτιλήνης,

β. Αστυνομικό Τμήμα Μυτιλήνης,

γ. Τμήμα Τροχαίας Μυτιλήνης,

δ. Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής,

ε. Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής,

στ. Αστυνομικό Τμήμα Πλωμαρίου,

ζ. Αστυνομικό Τμήμα Γέρας,

η. Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου,

θ. Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας,

ι. Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Λέσβου και

ια. Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Λέσβου.

2. Στην ίδια Διεύθυνση λειτουργούν επίσης:

α. ο Αστυνομικός Σταθμός Πολιχνίτου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Πολιχνίτου του δήμου Λέσβου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγιάσου,

β. ο Αστυνομικός Σταθμός Μανταμάδου, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Μανταμάδου του δήμου Λέσβου και υπάγεται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής,

γ. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ερεσού – Αντίσσης και Μήθυμνας, οι οποίοι εδρεύουν στις δημοτικές ενότητες Ερεσού-Αντίσσης και Μήθυμνας του δήμου Λέσβου, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Καλλονής,

δ. οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίου Ευστρατίου και Μούδρου, οι οποίοι εδρεύουν στον ομώνυμο δήμο και στη δημοτική ενότητα Μούδρου του δήμου Λήμνου, αντίστοιχα και υπάγονται διοικητικά στο Αστυνομικό Τμήμα Μύρινας.

3. Έδρα των Υπηρεσιών των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, ι΄ και ια΄ της παραγράφου 1 ορίζεται η δημοτική ενότητα Μυτιλήνης του δήμου Λέσβου, των περιπτώσεων δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ οι δημοτικές ενότητες Αγίας Παρασκευής, Καλλονής, Πλωμαρίου, Γέρας και Αγιάσου του δήμου Λέσβου, αντίστοιχα και της περίπτωσης θ΄ η δημοτική ενότητα Μύρινας του δήμου Λήμνου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο