Έκτακτη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για τις πυρκαγιές στη Χίο

pirkagia-xiou-augoustou-16

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ) την Τρίτη 18 Οκτωβρίου και ώρα 18:00, για κατεπείγουσα συνεδρίαση και με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάλυσης (& συμπλήρωση – τροποποίηση)  του χρονοδιαγράμματος του άρθρου 5 «Διάρκεια ισχύος της προγραμματικής Σύμβασης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής» της  Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό  και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Δήμο Χίου για τις «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου  2016 και της 26ης Αυγούστου στη Νήσο Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου  σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών».

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Σπανέλλης Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών

Σημείωση: Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου κρίνεται κατεπείγουσα επειδή:

Από τα κατατεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι η ανάλυση του χρονοδιαγράμματος της αναφερόμενης Προγραμματικής Σύμβασης, πρέπει να αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέχρι 21/10/2016. Πρόκειται για Προγραμματική Σύμβαση που κύρια στοχεύει στην πρόληψη πλημμυρών αφού μετά από μεγάλης έκτασης πυρκαγιές ακολουθούν συνοδά καταστροφικά φαινόμενα. Αυτό οδηγεί στην ανάγκη κατά το δυνατόν άμεσης έναρξης των ενεργειών που αναφέρονται στην Προγραμματική Σύμβαση ώστε να προληφθούν οι συνοδοί κίνδυνοι (ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις εδαφών, διαβρωτικά φαινόμενα ) που με βεβαιότητα ακολουθούν τις μεγάλες πυρκαγιές.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο