Χαράλαμπος Αθανασίου: “Τι γίνεται τελικά με τις δραστηριότητες των ΜΚΟ στη Λέσβο;”

ΕΡΩΤΗΣΗ

1) Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Π. Κουρουμπλή

2) Προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Δ. Βίτσα

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Στις 2 Απριλίου 2018, έγινα αποδέκτης της επιστολής της Δημοτικής Κοινότητας Παμφίλων του Δήμου Λέσβου, την οποία και σας επισυνάπτω. Στην επιστολή αυτή οι κάτοικοι της περιοχής  εξέφραζαν την έντονη ανησυχία τους για την δράση της ΜΚΟ με την επωνυμία «Refugee 4 Refugees», η οποία μάλιστα είχε ήδη προβεί σε μίσθωση χώρου στην παραλία Παμφίλων για να λειτουργήσει αθλητική-ψυχαγωγική δραστηριότητα (με τίτλο “Habibiland Community Center”) και θα απευθυνόταν σε πληθυσμό χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών των camps της Μόριας και του Καρά Τεπέ.

Όμως, τη δεδομένη στιγμή, η εν λόγω ΜΚΟ δεν είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης (διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής mko.ypes.gr).

Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ.: 39487/16/ 08-09-2016 Υ.Α. «Σύσταση Εθνικού Μητρώου ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται σε θέµατα διεθνούς προστασίας, µετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης», η εγγραφή των φορέων στο Εθνικό Μητρώο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση,  τη συνακόλουθη πιστοποίησή τους και την ευρύτερη συνεργασία τους µε τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επειδή σύμφωνα με το υπ ‘αριθ. 3599//5.7.2017 έγγραφο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σε απάντηση της υπ’ αριθ. 6217/8.2.2017 κοινοβουλευτικής ερώτησης που είχα καταθέσει, η δράση και η εποπτεία των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκτός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επειδή, είναι άγνωστος ο αριθμός των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκτός των ΚΥΤ   στο νησί μας αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Β. Αιγαίου, καθώς και το αντικείμενο δράσης τους.

Επειδή, βιώσαμε και συνεχίζουμε να βιώνουμε παρόμοια περιστατικά στο πρόσφατο παρελθόν τα οποία επαναφέρουν το ζήτημα της ανεξέλεγκτης δράσης των ΜΚΟ στη Λέσβο αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Β. Αιγαίου.

Κατόπιν αυτών

 Ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί

α) Πόσες και ποιες είναι οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σήμερα στη Λέσβο, εντός των ΚΥΤ;

β) Σχετικά με τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκτός των ΚΥΤ, πόσες και ποιες είναι οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σήμερα στη Λέσβο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά του Β. Αιγαίου; Με ποιο τρόπο ελέγχονται αυτές οι ΜΚΟ (εκτός των ΚΥΤ) από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα (σ.σ. Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής); Ποιοι είναι οι αρμόδιοι συντονιστές-νόμιμοι εκπρόσωποι, το αντικείμενο δράσης, οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκάστης ΜΚΟ; Πόσο είναι το απασχολούμενο προσωπικό (αμειβόμενοι και εθελοντές); Ποια είναι τα περιουσιακά  στοιχεία και η υλικοτεχνική υποδομή τους;

γ)Έχει πραγματοποιηθεί οικονομικός – διαχειριστικός έλεγχος αλλά και φορολογικός έλεγχος σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται, εκτός των ΚΥΤ, στη Λέσβο και σε ποιες; Ποια είναι τα αποτελέσματά τους;

δ)Γιατί δεν προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες ή άλλους φορείς ώστε να έχουν γνώση των στοιχείων των καταχωρημένων ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται εκτός των ΚΥΤ, προκειμένου να γνωρίζουν με ποιους συνυπάρχουν ή/και συνεργάζονται;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Χαράλαμπος Αθανασίου

Βουλευτής Νομού Λέσβου

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο