Χαρ. Αθανασίου: “Όχι πολιτικές παρεμβάσεις στις έρευνες διαφθοράς και σε οικονομικά εγκλήματα”

athanasiou-diafthora

Στις 13-6-2016 κατατέθηκε στη Βουλή ερώτηση από τον Βουλευτή Λέσβου κ. Χαράλαμπο Αθανασίου καθώς και από άλλους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την ανάγκη θέσπισης αποτελεσματικών κανόνων, με στόχο τον αποκλεισμό πολιτικών παρεμβάσεων στις έρευνες διαφθοράς και σε οικονομικά εγκλήματα.

Πιο συγκεκριμένα, ζητείται η ανάκληση της αρμοδιότητας του κ. Παπαγγελόπουλου να ελέγχει τους διωκτικούς μηχανισμούς, καθώς  και να υλοποιηθεί η από 26/11/2015 δέσμευσή του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να νομοθετήσει μέτρα για τη στεγανοποίηση, από πολιτικές παρεμβάσεις, της διεξαγωγής ερευνών σε αδικήματα οικονομικού εγκλήματος.

Περαιτέρω, ζητείται να σταματήσει άμεσα από πλευράς αρμοδιοτήτων, η δυνατότητα του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης να ασκεί άμεσα έλεγχο των διωκτικών μηχανισμών για θέματα διαφθοράς.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ του ψεύδους και της ανικανότητας επιτέλους πρέπει να κυβερνήσει. Η χώρα βυθίζεται και οι κυβερνώντες παραμένουν απομακρυσμένοι από τα προβλήματα των πολιτών.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης που κατατέθηκε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων:

Η θέσπιση νομοθεσίας που θα «στεγανοποιεί» αποτελεσματικά από πολιτικές παρεμβάσεις την διεξαγωγή ερευνών σε αδικήματα οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς, αποτελεί απαράβατο όρο και υποχρέωση κάθε δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας.

Έως σήμερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1, εδάφια α’ και β’ του Ν. 4320/2015, όπως ισχύει, ο αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος Υπουργός Επικρατείας καταρτίζει συντονισμένα προγράμματα δράσης και ελέγχει την υλοποίησή τους από τους ελεγκτικούς και διωκτικούς μηχανισμούς και τα σώματα της Διοίκησης, ενώ παράλληλα ασκεί τον επιχειρησιακό έλεγχο της Οικονομικής Αστυνομίας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου των Υπουργείων, του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και συντονίζει και εποπτεύει τη δράση τους, καθορίζει τις προτεραιότητες των ελεγκτικών τους δράσεων και τους αναθέτει τη διενέργεια συντονισμένων ή επιμέρους ελέγχων και διορίζει από κοινού με τους συναρμόδιους Υπουργούς τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε. και τους επικεφαλής των Υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο αυτό.

Οι αρμοδιότητες αυτές, αυτούσιες, ανατέθηκαν πλέον με την υπ’ αριθμ. Υ30/12.10.2015 Απόφαση Πρωθυπουργού στον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιο για θέματα διαφθοράς και συγκεκριμένα στο άρθρο 1, παρ. 2 αυτής.

Σε σχετική απάντηση σας με αρ. πρωτ. 392/26.11.2015, σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Βουλευτή Βοιωτίας κ. Ευ. Μπασιάκου και αναφορικά με το μείζον ζήτημα της καταπολέμησης της διαφθοράς, σημειώνατε ότι «οι αρχές επεξεργάζονται και θα εκδώσουν νομοθεσία για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις, ιδίως με την τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 και με την δημιουργία συστήματος που θα εξασφαλίζει τον ορθό συντονισμό, την ιεράρχηση των ερευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ερευνητικών σωμάτων μέσω ενός Συντονιστικού Σώματος στο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς». Έως και σήμερα αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4320/2015 να εξακολουθούν να ισχύουν.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχέδιο νόμου «Έκδοση Διαταγής Πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση κλπ», όπως είχε αναρτηθεί στην δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2014, στο άρθρο 2, προβλεπόταν η σύσταση Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Δίωξης της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος, αποτελούμενη από έξι (6) τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά. Μέλη της Επιτροπής προβλεπόταν να είναι ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς Αθηνών, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, με τους αναπληρωτές τους, ενώ χρέη Προέδρου της Επιτροπής θα εκτελούσε ο αρχαιότερος Εισαγγελικός Λειτουργός, μέλος της επιτροπής. Δυστυχώς, κατά την συζήτηση και ψήφιση του σχετικού σχεδίου νόμου (Ν. 4329/2015, ΦΕΚ 53/Α΄/2015), το σχετικό άρθρο δεν περιλήφθηκε και δεν νομοθετήθηκε.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

  1. Γιατί δεν έχει ακόμα νομοθετήσει τον όρο της στεγανοποίησης από πολιτικές παρεμβάσεις στη διεξαγωγή ερευνών σε αδικήματα οικονομικού εγκλήματος και διαφθοράς, όπως ο ίδιος ανέφερε ότι προτίθεται να πράξει στην από 26.11.2015 απάντηση του στον Κοινοβουλευτικό Έλεγχο;

 

  1. Γιατί συνεχίζει να υφίσταται από πλευράς αρμοδιοτήτων η δυνατότητα του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης να ασκεί άμεσο έλεγχο των διωκτικών μηχανισμών για θέματα διαφθοράς;

 

  1. Πότε προτίθεται να προχωρήσει στη νομοθέτηση της στεγανοποίησης της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις;

 

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο