Αποχώρηση και δήλωση με υπονοούμενα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Β. Αιγαίου Δημ. Χατζηγιάννη

Σε μία γραπτή δήλωση με αρκετά υπονοούμενα, προέβη  πριν από λίγο 0 Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου Δημοσθένης Χατζηγιάννης, στην οποία αναφέρει:

“Από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησης μου με τα κοινά, θεώρησα ως προυπόθεση για την εκτέλεση των κάθε φορά καθηκόντων μου, την πόρευση μου με όρους ηθικής ακεραιότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Αναλαμβάνοντας το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, προσπάθησα να τιμήσω την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου Περιφερειακών Συμβούλων είτε αυτοί ανήκαν  στον συνδυασμό από τον οποίο έχει εκλεγεί η Περιφερειακή Αρχή, είτε αυτοί προέρχονται από την αντιπολίτευση. Γι’αυτό, κύριο μέλημα και σκοπός μου στην λειτουργία του κορυφαίου αυτού δημοκρατικού οργάνου, ήταν η διασφάλιση κατά το δυνατόν όρων συναίνεσης και ισότιμης παρουσίασης των θέσεων και επιχειρημάτων που αναπτύσσονταν κάθε φορά από τα μέλη των παρατάξεων, πάντοτε μέσα στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού. Η επίτευξη του στόχου αυτού από μέρους μου δεν ήταν εύκολη υπόθεση, μια και έρχονταν πολλές φορές σε σύγκρουση με τις επιθυμίες και τον πολιτικό τακτικισμό της Περιφερειακής Αρχής όπως αυτή εκφράζονταν από την βούληση της κας Περιφερειάρχη, που προέκρινε το στενό πολιτικό συμφέρον της παράταξης της, σε βάρος της ευρύτερης δημοκρατικής λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς, στις περιπτώσεις αυτές που υπήρχαν μεταξύ μας αντιτιθέμενες θέσεις και απόψεις για θέματα που αφορούσαν τον τρόπο διεξαγωγής των συζητήσεων στο όργανο που είχα την τιμή να προεδρεύω, το κλίμα συνεργασίας μεταξύ μας ήταν συγκρουσιακά φορτισμένο, όχι μόνο σε πολιτικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου που εκ των πραγμάτων κατείχα, μου επέβαλλε να επιδεικνύω τη μέγιστη υπομονή που απαιτούσε η εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου, έστω και εάν σε ορισμένες περιπτώσεις παραβιάζονταν τα άκρα όρια της προσωπικής μου αξιοπρέπειας και ανοχής. Ακριβώς για τους παραπάνω λόγους, είχα αποφασίσει εγκαίρως να μην αποδεχθώ την ανανέωση της θητείας μου στην θέση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, είτε μου προταθεί είτε όχι, ολοκληρώνοντας την άσκηση των καθηκόντων μου στις 28-2-2017. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης για το ωραίο πολιτικό ταξίδι που ζήσαμε μαζί τα δυόμιση αυτά χρόνια για το καλό των νησιών μας και των κατοίκων της. Εύχομαι καλή και γόνιμη θητεία στον νέο Πρόεδρο που θα προτείνει η Περιφερειακή Αρχή, ελπίζοντας αυτός να τα καταφέρει καλύτερα από εμένα. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την άριστη συνεργασία που είχαμε στην προετοιμασία και συντονισμό των θεμάτων που κάθε φόρα συζητούνταν στο Περιφερειακό Συμβούλιο.”

Με τιμή

Χατζηγιάννης Δημοσθένης

Περιφερειακός Σύμβουλος

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο