Αύξηση της εξισωτικής αποζημίωσης στις ορεινές περιοχές κατά 25%

agrotes_11

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (24/11/2016) « Μετά την υποβληθείσα τροποποίηση του ΠΑΑ 2014-2020 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία διαφοροποιείται το ύψος ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1  καθώς και η έννοια του «επιλέξιμου βοσκοτόπου» για τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης, σας γνωρίζουμε ότι στο Μέτρο 13 – Εξισωτική Αποζημίωση πραγματοποιήθηκε επεξεργασία με τα νέα δεδομένα τόσο ως προς τους όρους επιλεξιμότητας σε επίπεδο αιτήσεων στήριξης (ένταξης) καθώς και ως προς το ποσό ένταξης».

Το ύψος ενίσχυσης για το Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές, διαφοροποιείται και έχει αυξηθεί κατά 25%.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να ενημερωθούν από το ΚΕΑ ΛΕΣΒΟΥ (Κατάστημα Μυτιλήνης, Κατάστημα Καλλονής και Κατάστημα Πλωμάριου) καθώς επίσης και από τους συνεργαζόμενους συνεταιρισμούς, στους οποίους θα αναρτηθούν οι νέοι πίνακες Εγκεκριμένων και Απορριπτομένων Αιτήσεων. Επίσης, μπορούν να ενημερώνονται από στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (http:www.opekepe.gr) με τη χρήση των αριθμών ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την Πέμπτη 24/11/2016, είτε απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Περιφερειακές Μονάδες ή Νομαρχιακές Μονάδες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων μέχρι 07.12.2016. Στην ένσταση του, ο παραγωγός οφείλει να αναφέρει αναλυτικά τους λόγους καθώς και να προσκομίζει οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο προκειμένου να αποδείξει το αληθές των λόγων του.

 Πληροφορίες και ενστάσεις στο ΚΕΑ ΛΕΣΒΟΥ

Αλκαίου 21, Μυτιλήνη 2251029224-29007 &

Κουντουριώτου, Καλλονή 2253024450

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο