7 μήνες μετά τον φονικό σεισμό της 12ης Ιουνίου κι ακόμα βγαίνουν ανακοινώσεις για τα ερείπια !!!

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ  ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 12/6/2017 ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΛΕΣΒΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Γίνεται γνωστό ότι, ο Δήμος Λέσβου με το με την αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ.4987/ Α321  (ΦΕΚ Β΄3490/05.10.2017)  απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίστηκε αρμόδιος για την εναλλακτική διαχείριση του συνόλου των κατεδαφίσεων, δηλαδή  ανέλαβε τη συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης επικινδύνων ετοιμόρροπων κτισμάτων από τον σεισμό της 12/6/2017 στη Νήσο Λέσβο καθώς και τη φύλαξη δομικών στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση αυτών.

Στα πλαίσια αυτά:

Α.Ο Δήμος Λέσβου  θα προβαίνει για κάθε επικίνδυνο ετοιμόρροπο κτίσμα  στις κάτωθι ενέργειες.

  1. Μετά από την κατεδάφιση του κτιρίου από τον Ιδιοκτήτη ,ο Δήμος θα συλλέγει και θα απομακρύνει τα προϊόντα κατεδάφισης του επικίνδυνα ετοιμόρροπου κτίσματος.
  2. Θα διαθέτει για τη φύλαξη δομικών στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση του κατεδαφισθέντος επικίνδυνα ετοιμόρροπου κτίσματος (εφόσον αυτό προβλέπεται στο Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου κτιρίου (ΠΑΕΕΚ) στο χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Βρίσας στη θέση ¨ΠΕΥΚΙΑΝΗ¨ της ΔΕ Πολιχνίτου.

Β. Ο ενδιαφερόμενος προς κατεδάφιση επικίνδυνου ετοιμόρροπου κτίσματος ιδιοκτήτης  και εφ΄ όσον διαθέτει Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου κτιρίου  θα προβαίνει με ευθύνη του στις κάτωθι ενέργειες.

  1. Στην κατεδάφιση του κτιρίου
  2. Αν επιθυμεί τη φύλαξη δομικών στοιχείων προς επαναχρησιμοποίηση από τη κατεδάφιση του επικίνδυνου ετοιμόρροπου κτίσματος , τη μεταφορά αυτών με ευθύνη του ιδιοκτήτη σε φυλασσόμενο χώρου του Δήμου εφόσον προβλέπεται στο ΠΑΕΕΚ (στο χώρο του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ Βρίσας στη θέση ¨ΠΕΥΚΙΑΝΗ¨ της ΔΕ Πολιχνίτου).
  3. Στην υποβολή αίτησης προς το Δήμο Λέσβου (στα καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων  ή στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου στην Μυτιλήνη ) η οποία θα συνοδεύεται από Φωτοαντίγραφο του ΠΑΕΕΚ του ακινήτου  για την ενημέρωση του Δήμου και η οποία  θα αναφέρει:
  4. Την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατεδάφισης
  5. Αν επιθυμεί τη φύλαξη υλικών προς επαναχρησιμοποίηση σε φυλασσόμενο χώρου του Δήμου,  εφόσον προβλέπεται στο ΠΑΕΕΚ.
  • Την επιθυμητή ημερομηνία συλλογής και απομάκρυνσης προϊόντων η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7) ημέρες μετά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  1. Στοιχεία εντοπισμού της θέσης του ακινήτου
  2. Στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. ή email) του υπεύθυνου μηχανικού κατεδάφισης.

 

Γ. Η συλλογή και απομάκρυνση των προϊόντων κατεδάφισης θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Δ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και επικοινωνία:   22513 50599

   Email:edmeleftheriou@gmail.com   

   Fax:22513 50578

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο