Εν καιρώ κρίσης… Έξυπνα προϊόντα της Λέσβου από καινοτόμες επιχειρήσεις

epimelitirio-kainotomia

Μεσούσης της κρίσης, με συγκρατημένη χαρά βλέπουμε δειλά – δειλά να αναπτύσσεται μέσα σε αυτές τις αντίξοες για τις επιχειρήσεις συνθήκες, μια σποραδική και μοναχική επιχειρηματική κινητικότητα.

Παρατηρούμε να αναλαμβάνονται επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, που θα μπορούσαν μεσο- πρόθεσμα και υπό προϋποθέσεις να βοηθήσουν στην αναβάθμιση της τοπι- κής οικονομίας.

Αυτοί που τολμούν και αναλαμβάνουν αυτές τις πρωτοβουλίες είναι κυρίως νέοι άνθρωποι, συνήθως με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με επαρκή αντίληψη της οικονομικής πραγματικότητας και ιδιαίτερες ικανότητες.

Τα παραγόμε- να προϊόντα τους στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πρωτότυπα, ποιοτι- κά και μπορούν επάξια να σταθούν και να απαντήσουν στις απαιτήσεις της σύγχρονης διεθνοποιημένης αγοράς.

Η έλλειψη όμως ενός κεντρικού σχεδιασμού – έστω σε τοπικό επίπεδο – που θα επισημάνει τις πρωτότυπες ιδέες, για να τις προβάλει και να τις συνδέ- σει, εμποδίζει και περιορίζει αυτές τις πρωτοβουλίες να εξαντλούνται στα στενά περιθώρια της ατομικότητας.

Γι αυτό η ανάγκη ενός τοπικού κεντρι- κού σχεδιασμού, που θα αναδείξει τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά της λεσβιακής οικονομίας και θα διερευνήσει δυνατότητες πρόσθετης αξίας και εξωστρέφειας, είναι ρεαλιστική και όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία.

Το Επιμελητήριο Λέσβου, ως ο κύριος φορέας έκφρασης της επιχειρηματι- κής δραστηριότητας των νησιών μας, παίρνει την πρωτοβουλία διοργάνω- σης αυτής της εκδήλωσης όχι μόνο για να επισημάνει και να αναδείξει αυτές τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (οι οποίες φυσικά δεν είναι οι μόνες), ώστε αυτές να ενισχυθούν και να αποτελέσουν κίνητρο και για άλλες, αλλά και για να ανοίξει το διάλογο για ένα αναπτυξιακό όραμα που θεωρεί απαραί- τητο για τον τόπο.

programma-kainotomias

Σχετικές δημοσιεύσεις

17 Άποψη για τα “Εν καιρώ κρίσης… Έξυπνα προϊόντα της Λέσβου από καινοτόμες επιχειρήσεις”

Αφήστε ένα σχόλιο