Χ. Αθανασίου: «Έμφαση πλέον στην αναδιάρθρωση και όχι στην εκκαθάριση των βιώσιμων επιχειρήσεων»

athanasiou-xaralampos

Σημαντική συμφωνία για τη διάσωση των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα επιτεύχθηκε κατά τη δεύτερη ημέρα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Ιουνίου στο Λουξεμβούργο. Συγκεκριμένα, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ, υπό την Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, ενέκριναν τον Κανονισμό για τις διασυνοριακές διαδικασίες Αφερεγγυότητας. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία ή δανειστές σε περισσότερα του ενός κράτη-μέλη της ΕΕ.

«Οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την επιβίωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Πλέον το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την εκκαθάριση στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα παραμένουν σε λειτουργία και κατ’ επέκταση θα διασώζονται θέσεις εργασίας», δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Ο Κανονισμός αποτελεί προσπάθεια αντιμετώπισης της αύξησης των πτωχεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

Κάθε χρόνο περί τις 200.000 επιχειρήσεις (περίπου 600 ημερησίως) κηρύσσουν πτώχευση στην ΕΕ, ενώ 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι χάνουν τη δουλειά τους. Τώρα θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μία «δεύτερη ευκαιρία». Η «δεύτερη ευκαιρία» είναι σημαντική και για τους επιχειρηματίες, καθώς ικανό ποσοστό επιτυχημένων σήμερα επιχειρηματιών έχουν αποτύχει στην πρώτη τους επιχειρηματική πρωτοβουλία. Οι νέοι κανόνες θα αντικαταστήσουν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 σχετικά με τις διαδικασίες αφερεγγυότητας, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 31 Μαΐου 2002.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σύστασή της τον περασμένο Μάρτιο, κάλεσε τα κράτη-μέλη της ΕΕ να τροποποιήσουν εντός ενάμιση έτους τις εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ακολουθώντας τις ίδιες αρχές και επιδιώκοντας τους ίδιους στόχους με αυτούς του Κανονισμού για τις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Απώτερος σκοπός είναι η εναρμόνιση του δικαίου της αφερεγγυότητας σε όλη την ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει στοιχείο διασυνοριακότητας.

Ο Κανονισμός για την Αφερεγγυότητα θα πρέπει πρώτα να υιοθετηθεί και από το νέο Ευρωκοινοβούλιο, προτού τεθεί σε ισχύ.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο