Χρειάζεται συντονισμός ενεργειών για να ανοίξουν οι νέες “πύλες εισόδου” σε Πέτρα – Πλωμάρι

petra

Η νήσος Λέσβος διαθέτει σήμερα εν λειτουργία μια πύλη Schengen, στην πόλη της Μυτιλήνης. Λόγω των διαστάσεων της νήσου, της σε σημαντικό βαθμό αποκεντρωμένης διαρθρώσεως της σε οικισμούς και της τουριστικής υποδομής της, η οποία βρίσκεται σε μεγάλες αποστάσεις από την μια πύλη της, θεωρήθηκε σκόπιμη η λειτουργία και δύο άλλων πυλών κατανεμημένων στο χώρο, στην Πέτρα και το Πλωμάρι. Έχουν γίνει μέχρι σήμερα αρκετές ενέργειες για την ίδρυση της πύλης στην Πέτρα και κάποιες για την πύλη του  Πλωμαρίου. Όμως χρειάζεται συντονισμός ενεργειών. Στην κατεύθυνση αυτή θα συγκαλέσουμε συντόμως σύσκεψη στη Μυτιλήνη.

Σε συνέχεια της Επιστημονικής Διημερίδας  ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ, την οποία διοργανώσαμε στη Μυτιλήνη τον Απρίλιο 2011, θα πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία μας στις 19 και 20 Ιουνίου 2014 επίσκεψη στη Λέσβο αρμοδίου της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, για να εξεταστούν επιτοπίως οι λιμενικές υποδομές και να δοθούν οδηγίες για την εξυπηρέτηση κρουαζιεροπλοίων και των τουριστών τους. Ανάλογες επισκέψεις έγιναν από την Ένωση στη Μύκονο, Πάτμο, Ρόδο, Σαντορίνη (βλ. συνημμένη έκθεση).

Η επίσκεψη οργανώνεται σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Λέσβου.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο