Υπογράφηκε από τον Δημήτρη Βουνάτσο η σύμβαση του Δικτύου Ύδρευσης Αγίας Παρασκευής

vounatsos-idrefsi-ag-paraskevis

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε σύμβαση με τους μελετητές, Ακινδύνα Χατζηαντωνίου, Πολιτικό Μηχανικό και Στυλιανό Βαβαλιάρο, Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Μηχανικό, για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Επικαιροποίηση Μελέτης Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγίας Παρασκευής» (υδραυλική μελέτη) ύψους 15.073,80 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και  «Επικαιροποίηση Μελέτης Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγίας Παρασκευής» (ηλεκτρομηχανολογική μελέτη) ύψους 4.507,56 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), με χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Η εν λόγω σύμβαση προβλέπει την επικαιροποίηση του οικονομικού και τεχνικού αντικειμένου της μελέτης προκειμένου το έργο να είναι ώριμο προς δημοπράτηση.

Το έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή νέας δεξαμενής υδροδότησης του οικισμού της Αγίας Παρασκευής, την κατασκευή δικτύου ύδρευσης από τις πηγές και τις γεωτρήσεις προς τη νέα δεξαμενή, καθώς και όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τη λειτουργία του συνόλου του συστήματος.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο