Τρίτο υπόμνημα των κατοίκων – επιχειρηματιών του Μακρύ Γιαλού προς …αρμοδίους !!!

 

makri-gialos.marina

Σε υπόμνημα – το τρίτο κατά σειρά – που έστειλαν οι κάτοικοι και επιχειρηματίες του Μακρύ Γιαλού…

ΠΡΟΣ

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Υπόψη κ. Μαρινάτου Σωτήρη, Πρόεδρου

 

2. ΤοΔιοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης Υπόψη κ. Μουζάλα Βασιλείου, Προέδρου

 

Κοινοποίηση:

 

 • κ. Υπουργό Εσωτερικών
 • κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
 • κ. Υπουργό Τουρισμού
 • κ. Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου
 • κ. Αντιπεριφερειάρχες που εδρεύουν στην Μυτιλήνη
 • κ. Δήμαρχο Λέσβου

 

κ.κ. Βουλευτές Λέσβου:

 

 • κ. Π. Βογιατζή
 • κ. Ν. Σηφουνάκη
 • κ. Ι. Ζερδελλή
 • κ.κ. Επικεφαλείς παρατάξεων Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου
 • Την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου υπόψη προέδρου κ. Κ. Μανιατόπουλου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γ. Δούνη.
 • Την Εταιρεία F.F. Group
 • Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
 • Κλιμάκιο Έλεγχου Περιβάλλοντος Π.Β. Αιγαίου
 • Διεύθυνση Υγειονομικής Περιβάλλοντος Υπουργείου Υγείας
 • Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Π.Β. Αιγαίου
 • Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Β. Αιγαίου
 • Λιμεναρχείο Μυτιλήνης
 • Τ Α Ι Π Ε Δ
 • Επιμελητήριο Λέσβου
 • Εργατικό Κέντρο Λέσβου
 • ΤΕΕ ΠΒ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου
 • Εμπορικό Σύλλογο Λέσβου
 • Οικονομικό Επιμελητήριο ΠΒ Αιγαίου
 • Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ΠΒ Αιγαίου
 • Ένωση Καταναλωτών Λέσβου
 • Ένωση Χημικών Λέσβου
 • MME
 • αναφέρουν:

Θέμα: Χρονίζει η δρομολόγηση ουσιαστικών και οριστικών έργων για την εξάλειψη της δυσοσμίας και της παράνομης απόρριψης αστικών λυμάτων στην περιοχή Μακρύ Γιαλού Μυτιλήνης

Μετά από τα δύο υπομνήματα μας σχετικά δελτία τύπου και ανταλλαγή πολλών εγγράφων μεταξύ αρμοδίων Υπηρεσιών, παραλάβαμε από την Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛ έγγραφο και οριζοντιογραφίες αποχετευτικών δικτύων της ευρύτερης περιοχής Μακρύ Γιαλού Μυτιλήνης.

Στο έγγραφο της ΔΕΥΑΛ γίνεται μερική παραδοχή των υπαρχόντων προβλημάτων που χρονίζουν εδώ και 12 χρόνια κατά τα οποία ενώ λειτουργεί ο Βιολογικός Καθαρισμός δεν έχουν ολοκληρωθεί τα χωριστά δίκτυα αποχέτευσης ούτε έχουν διακοπεί οι παράνομες συνδέσεις. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Μυτιλήνης για μια ακόμα φορά μας αγνόησε.

Τα προβλήματα δυσοσμίας και παράνομης απόρριψης αστικών λυμάτων στην περιοχή Μακρύ Γιαλού πιστοποιούνται από έγγραφα διαφόρων Υπηρεσιών αλλά κυρίως από αυτό του Τμήματος Περιβάλλοντος Π.Β. Αιγαίου που αναφέρει τα παρακάτω:

«          Μετά την (α) σχετική αίτησή σας με την οποία υποβλήθηκε ερώτημα στην υπηρεσία μας για το αν απαιτείται να υποβληθεί για εγκριση ΠΠΔ για τα δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή «Χάλικα», γίνεται σαφές ότι η ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης, η ένταξη του έργου σε κάποιο Κοινοτικό Πρόγραμμα και η ολοκλήρωσή του αν αυτό ενταχθεί, θα απαιτήσει αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα η παράνομη απόρριψη αστικών λημμάτων στην περιοχή Μακρύ Γιαλού να συνεχίζεται.

 Άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι η δυσοσμία στην  περιοχή Μακρύ Γιαλού δεν οφείλεται μόνο στα λύματα της περιοχής των Χαλίκων, αλλά κυρίως από παράνομες απορρίψεις αστικών λυμάτων σε αγωγούς όμβριων από τις αποχετεύσεις κτιρίων της ευρύτερης περιοχής που δεν έχουν συνδεθεί με τον Βιολογικό.

Μετά τα παραπάνω θα πρέπει άμεσα να προχωρήσετε στην τήρηση του άρθρου 26 (παρ. 3.13) του Κτιριοδομικού Κανονισμού [(α) σχετική], σύμφωνα με το οποίο «η σύνδεση αποχέτευσης νέου ή υφιστάμενου κτιρίου με το δίκτυο του βιολογικού είναι υποχρεωτική», αλλά και να εφαρμόσετε το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας αποχέτευσης της ΔΕΥΑΛ στην ευρύτερη περιοχή του Μακρύ Γιαλού για την υποχρεωτική σύνδεση όλων των μη συνδεδεμένων κτισμάτων με το δίκτυο του Βιολογικού.»

Από όλα τα παραπάνω πιστεύουμε να γίνεται απολύτως κατανοητό ότι πλέον δεν μπορεί να χάνεται ούτε μία μέρα, όχι μόνο απλής αμέλειας, αλλά παράβασης καθηκόντων των αρμοδίων Διοικήσεων και Αρχών, ώστε να αντιμετωπιστούν όσα αναλυτικά και τεκμηριωμένα εκθέσαμε με τα προηγούμενα έγγραφά μας για:

α)         Ολοκλήρωση κατασκευής δικτύων (όχι μόνο περιοχής Χαλίκων, Καλλιθέας).

β)         Ολοκλήρωση συνδέσεων όπου υπάρχουν χωριστά δίκτυα αποχέτευσης και διακοπής των παράνομων συνδέσεων, είτε αφορούν διάθεση λυμάτων στα δίκτυα όμβριων είτε διάθεση υπερχείλισης βόθρων σε δίκτυα όμβριων.

γ)         Διαρκές καθάρισμα και απόφραξη φρεατίων που γεμίζουν φερτά υλικά βροχής ανάμεικτα με απόβλητα αποχέτευσης.

δ)         Δρομολόγηση αντιμετώπισης προβλήματος λυματολάσπης που συγκεντρώνεται στον προλιμένα, ως αποτέλεσμα της διακοπής των έργων εδώ και 12 χρόνια.

Συνεχίζουμε να θεωρούμε στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμά μας αλλά και νομική υποχρέωσή μας, να μην ανεχθούμε άλλο την επικίνδυνη και θλιβερή αυτή κατάσταση, διότι με αποσπασματικές ενέργειες διαιωνίζεται το τεράστιο αυτό πρόβλημα, κατ’αντίθεση προς τις διατάξεις τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής Εθνικής νομοθεσίας.

Επισημαίνουμε, για μία ακόμα φορά, ότι η νομοθεσία, (βλ. ιδίως άρθρο 7 Ν. 4042/2012 και αρθρ. 28 Ν. 1650/1986), επισύρει συνέπειες και σε ατομικό επίπεδο, των αρμοδίων, καθώς και ποινικές ευθύνες για την παράλειψη λήψης μέτρων και για την παράλειψη της εκτέλεσης ενεργειών για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Δεν θα θέλαμε να αναγκαστούμε να προσφύγουμε σε Δικαστικές Αρχές, αλλά η υπομονή μας εξαντλείται όσο δεν δρομολογούνται ουσιαστικά μέτρα Ριζικής και Συνολικής λύσης του οξύτατου αυτού προβλήματος.

          Δυστυχώς δεν έχουμε δει  μέχρι σήμερα από την μεριά των αρμοδίων καμία κίνηση διάθεσης προς επίλυση έστω μέρους του προβλήματος. Τι το απλούστερο, θα μπορούσε να είχε γίνει, (για το οποίο δεν απαιτούνται ούτε μελέτες ούτε χρηματοδοτήσεις) που είναι διακοπή των παρανόμων συνδέσεων, τις οποίες γνωρίζουν πολύ καλά. Αρκούνται τόσο καιρό στο να ροκανίζουν συστηματικά τον χρόνο έτσι ώστε ο ένας να τα φορτώνει στον άλλον και το πρόβλημα να μεγαλώνει .

Ορίζουμε ως Πληρεξούσιο και εκπρόσωπό μας για την υποβολή και αυτού του υπομνήματος, τον Δημήτριο Μιχ. Γεωργόπουλο, Δικηγόρο Αθηνών, οδός Κόνιαρη 45 Αθήνα 11471 (και Ελευθερίου Βενιζέλου 44 Μυτιλήνη 81100) τηλέφωνο 210.64.33.722, 22510.23.227 και 6944.77.16.72

.

Μυτιλήνη 12 Αυγούστου 2014

Επιτροπή Κατοίκων και Επαγγελματιών

Μακρύ Γιαλού Μυτιλήνης

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο