Τουρισµός και ναυτιλία… Βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας

naftilia-tourismos

 

Ο τουρισµός και η ναυτιλία αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονοµίας, αφού η συμβολή τους στο ΑΕΠ είναι πολύ σημαντική καθώς και στο εµπορικό ισοζύγιο.

Με τα σημερινά δεδομένα η τουριστική βιομηχανία πρέπει να επιτευχθεί και να καθιερωθεί με μια νέα τιμολογιακή πολιτική – ανταγωνιστικές τιµές και πακέτα, καθώς και µε μια ποιοτική προσφορά παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι σύντομες σκέψεις εστιάζονται στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, στην αύξηση των διανυκτερεύσεων και της µέσης κατά κεφαλήν τουριστικής δαπάνης, δεδομένου ότι  η συνολική κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη αυξήθηκε το 2014 στα €767,9,  σε σύγκριση με €686,3 το Δεκέμβριο του 2013. Όσον αφορά τη ναυτιλία είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί η ποιότητα του εργατικό της δυναμικό µε την κατάλληλη ναυτική εκπαίδευση. Συγχρόνως ν’ αναπτυχθούν οι συμπληρωτικές υπηρεσίες, ειδικά όσες σχετίζονται µε χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, να εκσυγχρονιστούν οι λιµενικές υποδοµές στις  υπάρχουσας ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, με αποτέλεσμα το πολλαπλό όφελος για την ελληνική οικονοµία που θα εκφράζεται με τη βελτίωση  των δηµοσίων εσόδων από το εισρέον συνάλλγµα. Ταυτόχρονα φρονώ ότι οφείλει να υλοποιηθεί η µμεταφορά του ναυτιλιακού «City» στον Πειραιά, ο οποίος θ’ αποτελεί έτσι τη βάση για κρουαζιέρες στη Μεσόγειο.

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, η εκτεταμένη ακτογραμμή και το ελληνικό φυσικό περιβάλλον με το ιδιαίτερό του αισθητικό κάλλος, είναι ορισμένες παράμετροι, πλαισιωμένη από συγκριτικά πλεονεκτήματα, που καθιστούν τη χώρα μας, έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Στη συνέχεια ο τουρισµός και η ναυτιλία αποτελούν τους πιο εξωστρεφείς κλάδους  της ελληνικής οικονοµίας, που θα μπορούσαν να επιδράσουν  θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας  συμβάλλοντας  και στη μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών.

Σήµερα, με την κρίση που φτωχοποιεί τη χώρα, οι ενδεδειγμένες δράσεις θα ήταν η προσαρμογή σε νέα αναπτυξιακά πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να δίνουν  έµφαση στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της χώρας και στην τόνωση της εξωστρέφειας με γνώμονα τις νέες επενδύσεις. Οι επενδύσεις θα πλαισιώνονται από στρατηγικές προσφοράς υπηρεσιών και προϊόντων δεδομένου ότι μόνον έτσι  θα έρθει η οικονοµική ανάκαμψη της χώρας, µέσα σ’ αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον των χωρών της Μεσογείου.

* Η Σπανού Παρασκευούλα είναι φοιτήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Τμήμα οικονομικής περιφερειακής ανάπτυξης  

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο