Τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών της ΕΛΜΕ Λέσβου – Ποιοι εκλέγονται

daskala-kathigitria

Σας παραθέτουμε παρακάτω πίνακα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών της Τετάρτης 6 Μαΐου (και συγκριτικά), αναμένοντας τα οριστικά από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, μαζί με τον αναλυτικό κατάλογο των εκλεγέντων.

2015

2013

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

202

37,13%

3

137

20,88%

2

ΔΑΚΕ

166

30,51%

2

Αγωνιστική Παρέμβαση

111

20,40%

2

119

18,14%

1

Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ)

65

11,95%

92

14,02%

1

Ενιαίο Ψηφοδέλτιο

202

30,79%

2

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπ/κών ΤΕΕ

106

16,16%

1

Λευκά

19

   

3

Άκυρα

9

   

30

Ψήφισαν

572

   

689

Έγκυρα

544

   

656

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

198

36,33%

2

151

23,23%

2

ΔΑΚΕ

182

33,39%

2

Αγωνιστική Παρέμβαση

101

18,53%

1

122

18,77%

1

Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ)

64

11,74%

1

85

13,08%

1

Ενιαίο Ψηφοδέλτιο

203

31,23%

2

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπ/κών ΤΕΕ

89

13,69%

1

Λευκά

19

   

3

Άκυρα

8

   

36

Ψήφισαν

572

   

689

Έγκυρα

545

   

650

ΓΙΑ ΤΟ Ν.Τ. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΔΑΚΕ

182

33,70%

10

Αυτόνομη Πρωτοβουλία

180

33,33%

9

157

24,42%

9

Αγωνιστική Παρέμβαση

104

19,26%

6

123

19,13%

7

Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ)

74

13,70%

4

90

14,00%

6

Ενιαίο Ψηφοδέλτιο

186

28,93%

8

Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπ/κών ΤΕΕ

87

13,53%

5

Λευκά

25

   

3

Άκυρα

7

   

41

Ψήφισαν

572

   

687

Έγκυρα

540

   

643

 

Στο νέο Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. εκλέγονται οι:

 1. 1.      Περδικούρη Μαρία (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
 2. 2.      Βέτσικας Παναγιώτης (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
 3. 3.      Ματοσσιάν Ντικράν (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
 4. 4.      Κρητικόγλου Σταμάτιος (ΔΑΚΕ)
 5. 5.      Μουρουγιάννης Νικηφόρος (ΔΑΚΕ)
 6. 6.      Μπάλλας Ανδρέας (Αγωνιστική Παρέμβαση)
 7. 7.      Ντουράκης Κωνσταντίνος (Αγωνιστική Παρέμβαση)

Για το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Μ.Ε. εκλέγονται οι:

 1. 1.      Τσαμπή Ευστρατία (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
 2. 2.      Κατσαρός Κωνσταντίνος (ΔΑΚΕ)
 3. 3.      Κρητικός Παναγιώτης (Αγωνιστική Παρέμβαση)

Για το Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. εκλέγονται οι:

 1. 1.      Περδικούρη Μαρία (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
 2. 2.      Βέτσικας Παναγιώτης (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
 3. 3.      Βαρελτζής Απόστολος (ΔΑΚΕ)
 4. 4.      Κρητικόγλου Σταμάτιος (ΔΑΚΕ)
 5. 5.      Μπάλλας Ανδρέας (Αγωνιστική Παρέμβαση)
 6. 6.      Αυγουστίδης Παναγιώτης (Αγωνιστική Συσπείρωση – ΠΑΜΕ)

Παραθέτουμε παρακάτω πίνακα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών της Τετάρ-της 6 Μαΐου (και συγκριτικά), αναμένοντας τα οριστικά από το Πρωτοδικείο Μυτιλήνης, μαζί με τον αναλυτικό κατάλογο των εκλεγέντων.
2015 2013
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ
Αυτόνομη Πρωτοβουλία 202 37,13% 3 137 20,88% 2
ΔΑΚΕ 166 30,51% 2 – – –
Αγωνιστική Παρέμβαση 111 20,40% 2 119 18,14% 1
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 65 11,95% – 92 14,02% 1
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο – – – 202 30,79% 2
Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπ/κών ΤΕΕ – – – 106 16,16% 1
Λευκά 19 3
Άκυρα 9 30
Ψήφισαν 572 689
Έγκυρα 544 656
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε.
Αυτόνομη Πρωτοβουλία 198 36,33% 2 151 23,23% 2
ΔΑΚΕ 182 33,39% 2 – – –
Αγωνιστική Παρέμβαση 101 18,53% 1 122 18,77% 1
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 64 11,74% 1 85 13,08% 1
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο – – – 203 31,23% 2
Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπ/κών ΤΕΕ – – – 89 13,69% 1
Λευκά 19 3
Άκυρα 8 36
Ψήφισαν 572 689
Έγκυρα 545 650
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Τ. ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΔΑΚΕ 182 33,70% 10 – – –
Αυτόνομη Πρωτοβουλία 180 33,33% 9 157 24,42% 9
Αγωνιστική Παρέμβαση 104 19,26% 6 123 19,13% 7
Αγωνιστική Συσπείρωση (ΠΑΜΕ) 74 13,70% 4 90 14,00% 6
Ενιαίο Ψηφοδέλτιο – – – 186 28,93% 8
Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπ/κών ΤΕΕ – – – 87 13,53% 5
Λευκά 25 3
Άκυρα 7 41
Ψήφισαν 572 687
Έγκυρα 540 643

Στο νέο Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. εκλέγονται οι:
1. Περδικούρη Μαρία (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
2. Βέτσικας Παναγιώτης (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
3. Ματοσσιάν Ντικράν (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
4. Κρητικόγλου Σταμάτιος (ΔΑΚΕ)
5. Μουρουγιάννης Νικηφόρος (ΔΑΚΕ)
6. Μπάλλας Ανδρέας (Αγωνιστική Παρέμβαση)
7. Ντουράκης Κωνσταντίνος (Αγωνιστική Παρέμβαση)
Για το Εποπτικό Συμβούλιο της Ε.Λ.Μ.Ε. εκλέγονται οι:
1. Τσαμπή Ευστρατία (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
2. Κατσαρός Κωνσταντίνος (ΔΑΚΕ)
3. Κρητικός Παναγιώτης (Αγωνιστική Παρέμβαση)
Για το Συνέδριο της Ο.Λ.Μ.Ε. εκλέγονται οι:
1. Περδικούρη Μαρία (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
2. Βέτσικας Παναγιώτης (Αυτόνομη Πρωτοβουλία)
3. Βαρελτζής Απόστολος (ΔΑΚΕ)
4. Κρητικόγλου Σταμάτιος (ΔΑΚΕ)
5. Μπάλλας Ανδρέας (Αγωνιστική Παρέμβαση)
6. Αυγουστίδης Παναγιώτης (Αγωνιστική Συσπείρωση – ΠΑΜΕ)

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο