Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας

epistimoniko-simvoulio

Στη συγκρότηση του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), προχώρησε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά από την αριθμ. 217/28-01-2015 δημόσια προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και την αριθμ. 391/13-02-2015 σχετική εισήγηση που υπέβαλε η αρμοδίως συγκροτηθείσα τριμελής επιστημονική επιτροπή.

Το Συμβούλιο, όπως ο Ν. 4310/2014 και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού ορίζει, αποτελείται από τρεις καθηγητές ΑΕΙ και τέσσερα μέλη που προέρχονται από τους παραγωγικούς τομείς, τον επιχειρηματικό χώρο και την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν εμπειρία σε θέματα έρευνας και καινοτομίας.

Τα μέλη του ΠΣΕΚ είναι τα ακόλουθα:

1) Ζούρος Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου.
2) Ματσίνος Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3) Σπιλάνης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4) Μητσός Αχιλλέας, Οικονομολόγος, πρώην Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας.
5) Μαλαφής Ιωάννης, με 20ετή εμπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, κάτοχος Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Ιατρός.
6) Σμυρνιούδης Ηλίας, Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, Γεωπόνος.
7) Τσαχάκη Μαρούσα, Επιστημονικός Σύμβουλος Εταιρειών Τροφίμων και Ποτών, Ερευνήτρια, Οινολόγος.

Η θητεία των μελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο