Στο Γεωπάρκο της Λέσβου η Σύνοδος των Γεωπάρκων της UNESCO στις 25 Ιουνίου

ounesko

Στο Γεωπάρκο Λέσβου θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου 2014 μια σημαντική συνάντηση για το μέλλον και τη λειτουργία του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO και του Δικτύου Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Πρόκειται για τη Σύνοδο του Γραφείου Γεωπάρκων της UNESCO, του διεθνούς συμβουλευτικού οργάνου που έχει την ευθύνη της λειτουργίας και της ανάπτυξης του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Γεωεπιστημών της UNESCO Καθηγητής Patrick McKeever, οι εκπρόσωποι του Δικτύου Γεωπάρκων Ασίας-Ειρηνικού Καθηγητές Ibrahim Komoo και Changxing Long, οι εκπρόσωποι του Δικτύου  Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων Καθηγητής Νικόλαος Ζούρος και Δρ. Kristin Rangnes καθώς και τα μέλη του Γραφείου του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων της UNESCO Δρ. Guy Martini, Γαλλία και MarieLuise Frey, Γερμανία.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα συζητηθούν αναλυτικά οι στρατηγικές και το σχέδιο απόφασης που ζητά από την UNESCO την ενίσχυση της υποστήριξης του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων και την αναβάθμιση της λειτουργίας και ανάπτυξης των γεωπάρκων. Επίσης, θα συζητηθούν θέματα συνεργασίας στους τομείς της ανάδειξης και διαχείρισης φυσικών γεωλογικών μνημείων, της οργάνωσης και λειτουργίας των γεωπάρκων καθώς και τρόποι στενότερης συνεργασίας για την προβολή των Γεωπάρκων και την ανάπτυξη του γεωτουρισμού μέσω κοινών δράσεων.

Τα Γεωπάρκα μέσω της ανάδειξης φυσικών μνημείων υπηρετούν τις κύριες προτεραιότητες δράσης της UNESCO:

  • αποτελούν άριστα πεδία για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ειδικότερα την εκπαίδευση για τη μείωση των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και για την κατανόηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή υλοποιούνται σε πολλά Γεωπάρκα.
  • παρέχουν σημαντικά αποτελέσματα στην βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και συμβάλλουν στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων μέσα από τη προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας  (π.χ. μέσω της λειτουργίας γυναικείων αγροτουριστικών συνεταιρισμών)
  • προωθούν την απασχόληση και την κατάρτιση νέων σε καινούρια πεδία δραστηριότητας και διοργανώνουν διεθνή σεμινάρια και σχολεία με συμμετοχές και από τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Την τελευταία 10ετία υπό την αιγίδα της UNESCO και μέσω του Παγκόσμιου Δικτύου Γεωπάρκων, σημαντικά γεωλογικά μνημεία έχουν πλέον αποκτήσει διεθνή αναγνώριση και υποστηρίζονται μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και προσωπικού.

Το Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των υποδομών αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών ώστε το έμβλημα του να αποτελεί κορυφαίο σήμα ποιότητας στον τομέα του γεω-τουρισμού. Προκειμένου μάλιστα να εξασφαλίσει ότι τα Γεωπάρκα διατηρούν υψηλού επιπέδου λειτουργία και υπηρεσίες προς τους επισκέπτες τους, εφαρμόζει διαδικασία αξιολόγησης για τα νέα μέλη και επαναξιολόγησης κάθε 4 χρόνια για τα μέλη του από ανεξάρτητες διεθνείς επιτροπές που απαρτίζονται από διεθνούς κύρους επιστήμονες.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο