Πρόσκληση σε όσους επιθυμούν να φοιτήσουν στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να φοιτήσουν στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) Μυτιλήνης όπως προσέλθουν για εγγραφή στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης, στη διεύθυνση Στρατή Μυριβήλη 108, 81100 Μυτιλήνη και να καταθέσουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση εγγραφής, με Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους και Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Γυμνασίου), από 20 μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014 και κατά τις ώρες 13.00 μέχρι 18.00.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο