“Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου”: “Συμμετοχή Πολιτών σε Επιτροπές και Δ.Σ…”

kourtzis-energoi-polites

Σε δελτίο τύπου που έστειλε η δημοτική παράταξη “Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λέσβου” αναφέρει:

“Ο Δήμος Λέσβου έχει την ευθύνη διαχείρισης οργανισμών, εταιρειών και επιτροπών (εταιρείες ΑΔΕΛ, ΔΕΥΑΛ, ΔΕΔΑΠΑΛ, Νομικά Πρόσωπα Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού, σχολικές επιτροπές, κ.α.) που αποσκοπούν στην ορθή διαχείριση των πόρων του και στον σχεδιασμό και υλοποίηση στρατηγικών. Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν ευρύτερα και σύνθετα ζητήματα διαχείρισης περιβάλλοντος, νησιωτικής ανάπτυξης, ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κοινωνικής προστασίας, πολιτισμού και εκπαίδευσης.

Πρόσφατα, το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε σε επιλογή, μεταξύ άλλων, ενδιαφερομένων πολιτών για τη στελέχωση των οργάνων αυτών. Το έργο που καλούνται να παράξουν οι πολίτες αυτοί, όπως και οι αιρετοί που επιλέγονται για αυτές τις θέσεις, δεν είναι απλά διεκπεραιωτικό (όπως αρκετοί εσφαλμένα νομίζουν) αλλά ουσιαστικό και πολύ σημαντικό για τον τόπο. Είναι υπόλογοι στους πολίτες και θα κριθούν από αυτούς.

Εμείς, ως δημοτική παράταξη, προτείνουμε ένα πραγματικά νέο μοντέλο διακυβέρνησης που βασίζεται σε αξιοκρατία, εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τις ανάγκες ενός σύγχρονου δήμου. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε όλες τις παρατάξεις να συνδράμουν ώστε να συμφωνήσουμε και να θεσπίσουμε από κοινού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συγκεκριμένα ελάχιστα κριτήρια επιλογής ανθρώπων για θέσεις ευθύνης, ώστε στο εξής να επιλέγονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες με τις περισσότερες και σχετικότερες γνώσεις και την μεγάλυτερη εξειδικευμένη εμπειρία σ’ αυτά τα αντικείμενα, ασχέτως με το συνδυασμό που ήταν υποψήφιοι ή με την παράταξη που ενδεχομένως να ανήκουν. Αυτό επιτάσσει το δημόσιο συμφέρον, η κοινή λογική και η αποτελεσματική διαχείριση ενός σύγχρονου δήμου.

Το θέμα επιλογής και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού είναι πολύ σοβαρό και αποτελεί μια από τις παθογένειες του συστήματος διοίκησης. Αν δεν το εξορθολογικεύσουμε, θα συνεχίζουμε, ως κοινωνία, να το βρίσκουμε μπροστά μας.”

 

Γραφείο Τύπου

Πρωτοβουλίας Ενεργών Πολιτών Λέσβου

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο