Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο Δήμο Μυτιλήνης

Σήμερα, Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, υπέγραψε την προκήρυξη συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας-μελέτης, με τίτλο: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στον Δήμο Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 59.520,00 €, δαπάνη που θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο.

Κύριο κριτήριο κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου θα είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σε συνδυασμό πάντα με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας –τιμής.
Ειδικότερα, μέσω εξωτερικών συνεργατών – μελετητών (μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων), θα γίνει η χωροθέτηση των 7 κατάλληλων θέσεων εγκατάστασης των φορτιστών (4 διπλής φόρτισης και 3 ταχυφορτιστών), αλλά και η διάταξή τους εντός αυτών.

Τα βασικότερα κριτήρια για τη χωροθέτηση των φορτιστών, πέραν της ύπαρξης δικτύου διανομής και επάρκειας της ηλεκτρικής ενέργειας, θα είναι:
1) Οι ελεγχόμενοι από τους Δήμους χώροι στάθμευσης,
2) Επιλεγμένα σημεία τερματικών σταθμών στις δημοτικές και αστικές συγκοινωνίες και σε τουριστικά λεωφορεία,
3) Νόμιμα και καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ.

Όπως επεσήμανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού, Στρατής Τζιμής: «Στο αμέσως επόμενο διάστημα ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, θα υπογράψει νέα προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια (α) δέκα (10) ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου, (β) επτά (7) ηλεκτρικών φορτιστών (4 διπλής φόρτισης και 3 ταχυφορτιστές) και (γ) εργασιών ΟΚΩ για τη σύνδεσή τους, αξίας 1.785.920 € . Η δαπάνη όλων αυτών θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, στο οποίο από τις 7-6-2021 ο Δήμος μας έχει ενταχθεί».

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο