Περιφερειακές – Δημοτικές Εκλογές 2014…

ekloges-2014

 

Δημιουργήσαμε μία νέα ενότητα για τις Περιφερειακές Εκλογές Βορείου Αιγαίου και τις Δημοτικές Εκλογές Λέσβου.

Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΨΗΦΙΖΕΤΕ

Ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα γίνει στις 18 Μαϊου και ο δεύτερος, μαζί με τις ευρωεκλογές θα γίνει στις 25 Μαϊου.

Οι σταυροί για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων

Όσο αφορά τους Δήμους με ενιαία εκλογική περιφέρεια και στους οποίους δεν συνιστώνται δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, το ψηφοδέλτιο θα αναφέρει ότι θα μπαίνουν μέχρι τρεις σταυροί προτίμησης δημοτικών συμβούλων.

Όσο αφορά τους Δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες θα μπαίνει ένας σταυρός αν η εκλογική περιφέρεια εκλέγει μέχρι τρεις συμβούλους.

Ο υποψήφιος δήμαρχος δεν χρειάζεται σταυρό για την εκλογή του. Εάν όμως τοποθετηθεί σταυρός στο όνομά του, το ψηφοδέλτιο δεν θεωρείται άκυρο.

Να υπενθυμίσουμε ότι οι ετεροδημότες δεν μπορούν να ψηφίσουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο διαμονής τους ενώ δεν προβλέπεται πλέον δικαίωμα ψήφου σε αλλοδαπούς και ομογενείς.

Ποιοί δικαιούνται εκλογική άδεια

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια. Η διάρκειά της είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση.

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 100 – 200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 201-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ΄ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια στις περιπτώσεις αυτές, να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

3. Για όσους εκ των μισθωτών, που μετακινούνται κατά τα ανωτέρω, η Κυριακή ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας είναι εργάσιμη ημέρα, και θεωρείται ως ημέρα ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές, πέραν αυτών που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας.

4. Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδεια μετά αποδοχών.

Όσο αφορά τους εκλογείς που στον δήμο που ψηφίζουν θα διεξαχθεί και δεύτερος γύρος δικαιούνται επιπλέον εκλογική άδεια.

Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν ψηφίσουν

Βεβαίωση από τον δήμο θα πρέπει να πάρουν όσοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση του εκλογικού τους δικαιώματος και δεν πάνε να ψηφίσουν στις επικείμενες Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές 2014.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των Επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014, επισημαίνεται ότι, η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική και η αδικαιολόγητη παράλειψη της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος τιμωρείται.

Ποιοί θεωρούνται δικαιολογημένοι

Πρόκειται για εκλογείς κατοίκους εξωτερικού, εκλογείς άνω των εβδομήντα (70) ετών ή εκλογείς που βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα.

Όμως, οι εκλογείς εκείνοι, που κατά την ημέρα της ψηφοφορίας των εκλογών του Μαΐου 2014 δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στο τόπο εγγραφής τους για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εφόσον ο τόπος αυτός απέχει πάνω από διακόσια (200) χιλιόμετρα πρέπει να εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση από τον δήμο.

Ήδη, το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει εκτυπώσει και αποστείλει έντυπες βεβαιώσεις, με τις οποίες θα εφοδιάζονται οι εν λόγω εκλογείς από τους Ο.Τ.Α. του τόπου διαμονής τους.

Τι ισχύει για τις δημοσκοπήσεις

Απαγορεύσεις δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων ισχύουν πλέον μια ημέρα πριν από τη διενέργεια των εκλογών για το Ευρωκοινοβούλιο, τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις τυχόν επαναληπτικές αυτοδιοικητικές εκλογές.

Πως ψηφίζουμε στις ευρωεκλογές

Η εκλογή των ευρωβουλευτών θα γίνεται με σταυρό προτίμησης. Οι πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν έως τέσσερεις υποψηφίους στα ψηφοδέλτια των συνδιασμών για τις Ευρωεκλογές 2014.

Κλειστά τα δικαστήρια για τις Εκλογές

Αναστέλλουν την λειτουργία τους τα δικαστήρια της χώρας, αναστέλλονται δε κι οι πλειστηριασμοί, από 14 έως 28 Μαΐου 2014, λόγω των Ευρωεκλογών και των δημοτικών εκλογών 2014 που θα διεξαχθούν στις 18 και 25 Μαΐου.

Δεν βρίσκω το όνομά μου στους εκλογικούς καταλόγους

Στην σελίδα “Μάθε πού ψηφίζεις”  δώστε τα στοιχεία σας. Εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Αν δεν βρείτε το όνομά σας, τότε απευθυνθείτε στο Δήμο που είστε εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο