Οι κάτοικοι και επιχειρηματίες του Μακρύ Γιαλού λύνουν τα προβλήματα του αποχετευτικού δικτύου

makri-gialos.marina

Μετά την συνάντηση μας με τον νέο Δήμαρχο και τον νέο Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ, επιδώσαμε πλήρη φάκελο υπομνημάτων μας και εγγράφων αρχών και υπηρεσιών, στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σ. Κυρατζή, κ. Σ. Γεωργούλα, κ. Ν. Τσιριγώτη και κ. Ν. Κουρτζή, στον αντιπεριφερειάρχη κ. Θ. Βαλσαμίδη, στον κ. Κ. Μουτζούρη Πρόεδρο Ρυθμιστικής αρχής Λιμένων, στους προέδρους των Συμβουλίων Επιμελητηρίου, Εργατικού Κέντρου, Τεχνικού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Συλλόγου και τουριστικών Πρακτόρων, καθώς και στους Περιφερειακούς Συμβούλους κ. Ι. Σπιλάνη και Μ. Μπάκα.

Επισημάναμε στους εκπροσώπους των παραπάνω φορέων, ότι για να αντιμετωπισθούν τα οξύτατα αποχετευτικά προβλήματα της Μυτιλήνης, απαιτείται ενδιαφέρον, ενασχόληση και διεκδίκηση λύσεων από όλους τους φορείς του τόπου μας, και ιδίως από τους αρμοδίους, για τις συνθήκες διαβίωσης και την τουριστική κίνηση. Οι εκπρόσωποι όλων των φορέων και παρατάξεων συμφώνησαν για την αναγκαιότητα άμεσης προώθησης ενεργειών και μέτρων συνολικής –οριστικής λύσης των αποχετευτικών προβλημάτων, καθώς και για τις απαιτούμενες κοινές ενέργειες.

Ακόμα ζητήσαμε από όλα τα συνυπεύθυνα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ, να θέσουν το θέμα στο Συμβούλιο, επισημαίνοντας ότι πέρασαν δύο μήνες από την αρχική συζήτηση με τον κ. Δήμαρχο χωρίς να πάρουν οι δεσμεύσεις της Δημοτικής αρχής την μορφή Συγκεκριμένης Απόφασης, χρονοδιαγράμματος ενεργειών συνολικής – οριστικής αντιμετώπισης των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την υπερδωδεκαετή διακοπή των έργων, και των ελέγχων παράνομων συνδέσεων.

Δεν έγινε γνωστό ακόμα, αν τουλάχιστον η μελέτη δικτύων Χαλίκων (και τμημάτων Καλλιθέας) έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί, ώστε να επιδιωχθεί η ένταξη του αναγκαίου αυτού επί μέρους έργου.

Θεωρούμε ότι η λήψη και η εφαρμογή των προβλεπόμενων από τις εθνικές και τις κοινοτικές νομοθεσίες μέτρων και διαδικασιών για την προστασία του περιβάλλοντος είναι ευθύνη όλων μας αλλά και, κυρίως, καθήκον όσων έχουν την σχετική αρμοδιότητα!

Αναμένουμε παράλληλα τις μεμονωμένες ή κοινές ενέργειες των φορέων του τόπου μας που κατανοούν ότι με διάθεση λυμάτων στην θάλασσα, δεν προστατεύεσαι η Δημόσια Υγεία, ούτε στηρίζεται η Τουριστική κίνηση.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο